Türk Borçlar Kanunu’nun 352. maddesi, geçerli bir taahhütnameye sahip olan kişiye iki seçenek sunar:

Birincisi, kiracının çıkarılması için dava açılmasıdır. Bu dava, tahliye taahhütnamesi içerisinde belirtilen tarihten itibaren en geç bir ay içinde açılmalıdır.

Diğer bir seçenek ise icra yoluyla tahliye işleminin gerçekleştirilmesidir. Taahhütnameye dayanarak kiracının icra yoluyla tahliyesi sağlanır.

Tahliye Taahhütnamesi ile Tahliye Ne Kadar Sürer?

Tahliye taahhüdüne dayalı bir tahliye davasının ne kadar süreceğinin net olarak belirtilmesi zordur.

Uygulamada genellikle hızlı sonuçlanmasına rağmen; taahhütnameye ilişkin geçerlilik, taraflarla ilgili bekletici konular, mahkemenin iş yükü ve birtakım farklı durumlar ortaya çıkabilir.

Tahliye Taahhütnamesi Geçerliliği

Tahliye taahhütnamesi geçerliliği için belirli şartların yerine getirilmesi gerekir bunlar:

Yazılı tahliye taahhüdü, kira sözleşmesi imzalandıktan sonra ve kira ilişkisi devam ederken verilmelidir.

İlk kira sözleşmesini takiben yapılan uzatma niteliğindeki kira sözleşmelerinde yer alan tahliye taahhüdü geçerlidir.

Kiracı tarafından boşa atılıp imzalanıp verilen tahliye taahhüdünde, sonradan tarihlerin doldurularak yazıldığı iddia edilemez. Yalnızca imzaya itiraz edilebilir.

Eşin İmzalamadığı Tahliye Taahhüdü Geçerli mi? Eşin İmzalamadığı Tahliye Taahhüdü Geçerli mi?

Tahliye tarihi ve tanzim tarihi yazılı olmalıdır. Ancak, yazılı tahliye taahhüdü kiralananda oturduğu sırada verildiği anlaşılıyorsa tanzim tarihinin olmaması tahliye taahhüdünü geçersiz hale getirmez.

Kiracı vekilinin, asil tarafından yetkilendirilmesi şartıyla imzalanan tahliye taahhüdü geçerlidir.

Şartlı olarak düzenlenen tahliye taahhütleri geçerlidir. Örneğin, kiralananın önünde ana yol açılması tarihinde tahliye edileceğine ilişkin tahliye taahhüdü geçerlidir.

Bu şartların varlığı halinde Tahliye taahhütnamesi geçerliliği korunacak ve kiracıya karşı kullanılabilecektir.

Tahliye Taahhütnamesi İcra Takibi

Kiraya veren, taşınmazın tahliye edileceği tarihten itibaren bir ay içerisinde icra takibi başlatması gerekir.

İcra takibi başlatıldığı takdirde, icra dairesi kiracıya taşınmazın 15 gün içinde tahliye edilmesi ihtarını içeren bir ödeme emri gönderir.

Kiracı, ödeme emrine tebliğden itibaren 7 gün içinde itiraz edebilir. Eğer kiracı itiraz ederse kiraya veren, itirazın kaldırılması için icra mahkemesinde bir dava açabilir veya genel mahkemede tahliye davası açabilir.

Ancak, kiracı itiraz etmez veya itiraz kaldırılırsa icra müdürlüğü taşınmazı zorla tahliye eder ve kiraya verene teslim eder.

Bu süreç yaklaşık altı ila sekiz ay arasında sürebilir. Tahliye taahhütnamesi icra takibi yoluyla kullanılması hem zaman hem maliyet açısından kiraya verenin lehinedir.

Editör: TE Bilisim