Tapu devri ile iş yeri, arazi, konut gibi taşınmazlara ait kullanım hakkı, bu taşınmazların sahibi olan kişi ya da kişilerden alıcıya resmi yollar ile geçer.

Satış süreci içerisinde belirlenen bedel karşılığında tapunun el değiştirmesine tapu devri adı verilir. Tapu devri, ev alırken dikkat edilmesi gerekenler arasında önemli bir yere sahiptir.

Tapu devrine dair işlemleri gerçekleştirebilmek için öncelikle Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün Tapu Randevu Sistemi üzerinden randevu alınması gerekir.

Ardından tapu devri için gerekli evraklar randevu saatinde ilgili müdürlüğe teslim edilir.

Evrak teslimi sonrası işlemi gerçekleştiren kişinin telefonuna gelen mesajla birlikte tapu harcı ve tapu döner sermayesi için belirlenen tutar ödenir.

Sürecin sonunda taraflar, bir kez daha Tapu Müdürlüğü’ne giderek tapu devir işlemini tamamlar. 

Aile İçi Tapu Devri Nasıl Yapılır? 

Aile içi tapu devri çoğunlukla miras ve benzeri hallerde eşe tapu devri ya da babadan çocuğa tapu devri şeklinde gerçekleşir. 

Aile içi tapu devri, gerçek bir satış sürecine sahip olabileceği gibi kişiler arasında bedel ödeme olmaksızın bağış ya da hibe adı altında da gerçekleşebilir.

Ancak, aile içi bir satış süreci dahi olsa, bu sürecin gerçek bir satış şeklinde yürütülmesi ve tutarın elden değil banka kanalı ile iletilmesi önem taşır.

Bu şekilde yapılan devir işlemlerinde, olası geçersizlik iddiaları ihtimali de ortadan kalkmış olur. 

Hibe yöntemi ile tapu devir işlemi için ödenen harçlar, normal satış sürecine göre çok daha fazla olduğundan gayrimenkul devri sırasında satış daha çok tercih edilen bir yöntemdir.

Böylece, aile içi taşınmaz satışı bir yabancıya satış yapar gibi gerçekleştirilebilir.

Normal bir satış süreci ile yapılan devir işlemlerinde ise birçok belge talep edilir. 

Aile içi tapu devri gereken belgeler aşağıdaki gibidir:

Tapunun aslı ya da sureti

Nüfus cüzdanının aslı ve sureti

İlgili belediyeden talep edilen “Vergi borcu yoktur” yazısı

Bir vekilin işlemleri yürütüyor olması halinde vekaletname

Hibe yöntemi ile tapu devreden taraftan talep edilecek belgeler:

Bağışı yapılan taşınmazın tapu senedi

Bağışı yapan tarafın nüfus cüzdanının aslı

İşlemleri bir vekilin yapıyor olması halinde vekaletname

İlgili taşınmazın yer aldığı belediyeden alınacak emlak beyan değeri gösteren belge

Hibe bağışını kabul eden taraftan talep edilecek olan belgeler:

Bağışın yapıldığı kişinin nüfus cüzdanının aslı

İşlemler bir vekil tarafından gerçekleştiriliyor ise vekaletname

Online Tapu Devri Mümkün mü?

Online tapu devir uygulaması, tapu devir süreçlerine dahil olan herkesin işini kolaylaştırır. Son yıllarda sıklıkla kullanılan uygulamanın adı ise Web Tapu’dur.

Web Tapu sayesinde tapu devri için başvuru yapabilir, yetki verebilir, harç ödemesi yapabilir, taşınmazınızı ve konumunu görüntüleyebilirsiniz.

Dilerseniz Web Tapu uygulamasını e-Devlet portalı üzerinden de kullanabilirsiniz.

Tapu devir sürecinde yapmanız gereken işlemleri, Web Tapu üzerinden gerçekleştirerek süreci çok daha hızlı ve pratik hale getirebilirsiniz.

2021 Tapu Devri Ücreti Ne Kadar?

Tapu devir ücreti, diğer bir adı ile tapu harcı, devri gerçekleşecek olan taşınmazın tapu dairesinde gösterilen değerinin yüzde 4’ü olacak şekilde hesap edilir.

Söz konusu yüzde 4’lük pay ise alıcı ve satıcı arasında yüzde 2 olacak şekilde paylaştırılır.

Alıcı ve satıcı kendi aralarında anlaşarak tapu devir ücretini farklı oranlarda da paylaşabilir.

Hesaplanan yüzde 4 oranındaki bedelin yanında döner sermaye bedeli de ödenir. Döner sermaye bedeli 2021 yılı için 194,75 lira olarak belirlenmiştir.

Tapu Devri İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Tapu devri, alıcı ve satıcı açısından ayrı ayrı işleyen süreçlerdir. Bu noktada iki taraftan da talep edilen evraklar farklıdır. 

Tapu devri sırasında alıcıdan talep edilen evraklar:

T.C. kimlik numarası ile birlikte nüfus cüzdanının aslı ile 1 adet sureti

Eğer işlemleri bir vekil yürütüyor ise 1 adet vekaletname

Tapu devri sırasında satıcıdan talep edilen evraklar:

T.C. kimlik numarası ile birlikte nüfus cüzdanının aslı ile 1 adet sureti

Tapunun aslı ve sureti

Eğer işlemleri bir vekil yürütüyor ise 1 adet vekaletname

İlgili belediyeden alınacak “Vergi borcu yoktur” yazısı

Vergi borcu çıkan satıcının, bu borçları ödeyerek makbuzlarını ibraz etmesi gerekir.

Tüzel kişilerden tapu devri için talep edilen evraklar:

MERSİS numarası ile Ticaret Sicil Numarası

Şirketin yetkilendirdiği kişiye ait imza sirküleri

Eğer şirket yetkilisi satış yapacak ise düzenlenen vekaletin aslı

İlgili belediyeden talep edilmek suretiyle alınan rayiç değer ile “Vergi borcu yoktur” yazılı belge

Taşınmaza dair Zorunlu Deprem Sigortası süresi dolmuş ise sigortanın yeniden başlatıldığına dair belge

Kaynak: Nurol GYO

Editör: TE Bilisim