Zorunlu deprem sigortasının beyanı ve ödemesinin etkin takibi sağlanacak. Bina tamamlama sigortası yaygınlaştırılacak.

Riskin en aza indirilmesi, tüketicinin mağdur olmaması için inşaatın başlamasından bitimine kadar geçen sürede sigorta şirketleri denetim yapacak.

TÜM BEDEL ÖDENEBİLECEK

İnşaat süresi içinde şirket iflas eder, konutlar sahiplerine teslim edilmezse devreye sigorta girecek, konut için o tarihe kadar ödenen tüm bedel tüketiciye ödenecek ya da inşaatın tamamlanması sağlanacak.

İnşaat kalitesinin yükseltilmesi için yapı denetim sürecinde yer alan kişi ve kuruluşların mesleki sorumluluk sigortası ve yapı müteahhitlerinin yapı sorumluluk sigortası yaygınlaştırılacak.

Afet yönetimiyle bağlantılı sermaye piyasası ürünleri yaygınlaştırılacak. Afet konut üretiminde hak sahipliği süreçleri iyileştirilecek. Maliyet etkin afet konut üretimi sağlanacak, geri ödeme sistemleri gözden geçirilecek.

SOSYAL KONUTTA ÖNCELİK

Deprem bölgesinde üretim, turizm ve ticaret faaliyetlerinin afet öncesi canlılığına kavuşturulmasına yönelik ayrılan finansman kaynakları çeşitlendirilecek.

Riskli konut sorununun çözümü, şehirlerin afetlere dayanıklı hale getirilmesi desteklemek amacıyla rezerv alan ilan edilen Hazine taşınmazlarının uygulayıcı kuruluşlara devri sağlanacak.

Mekânsal planlarda çoklu afet tehlikelerine karşı dirençliliğin sağlanmasına yönelik kriter ve önlemlere ilişkin mevzuatta düzenleme yapılacak.

Sosyal konut üretiminde afet riski yüksek olan bölgelere öncelik verilecektir. Marmara başta olmak üzere afet riski yüksek bölgelerde yoğunluğun azaltılması amacıyla bölge dışında yeni endüstriyel gelişim alanları ve lojistik hatları oluşturulacak.

Konutta Kriptolu Ödeme Konutta Kriptolu Ödeme

Afet ve acil durumlarda kullanılacak toplanma ve barınma alanlarının sayısı artırılacak, kesintisiz güvenli haberleşme sistemi altyapısının kurulumu tamamlanacak.

2024'ÜN SONBAHARINDA DEVREYE GİRECEK

Zorunlu afet sigortası 2024'ün üçüncü çeyreğinde uygulamaya girecek. Zorunlu deprem sigortası sadece deprem teminatını kapsıyor.

Zorunlu afet sigortası ise depremle birlikte sel gibi afetleri de kapsayacak.

DASK poliçelerinde eşya teminatı bulunmuyor, sadece konutun metrekaresine göre fiyat veriliyor. Kat malikleri ve kiracılar eşyalarını da afet sigortası kapsamında sigortalatabilecek.

Editör: TE Bilisim