Okuyucumun durumu elbette sıkıntılı, zira kira sözleşmesi devam ediyor ama kira bedelleri ödenmiyor. Peki bu durum ne zamana kadar sürecek?

Okuyucumun öncelikle kiralananın kullanımı ile ilgili bir durumun varlığını tespit etmiş olması gerekir.

Bu halde de sözleşmenin feshini kiracıya bildirir. Mesken olarak kiralanan bir yerde uyuşturucu satışı yapmak elbette kiraya veren açısından ve hatta komşular açısından çekilmez bir durum oluşturur.

Dolayısıyla bu bir ‘sözleşmenin feshi’ nedenidir. Fesih bildirimi kiracıya yazılı olarak yapılır. Bunun için verilecek süre var mı?

Meskenler ve işyerlerinde kiracıya verilecek süre en az 30 gündür ve bu sürede aykırılığın giderilmesi istenir. Aykırılık giderilmez ise verilen sürenin sonunda dava açma imkanı doğar.

Ancak yasamızda bir madde var, diyor ki:

“Konut ve çatılı işyeri kiralarında, kiracının kiralanana kasten ağır bir zarar vermesi, kiracıya verilecek sürenin yararsız olacağının anlaşılması veya kiracının bu yükümlülüğe aykırı davranışının kiraya veren veya aynı taşınmazda oturan kişiler ile komşular bakımından çekilmez olması durumunda kiraya veren yazılı bir bildirimle sözleşmeyi hemen feshedebilir.”

Bu açıkladığım husus ileri sürülerek bir feshin tespiti talep edilebileceği gibi akte aykırı davranma nedeni ile de tahliye talepli dava açılabilir.

Okuyucumun anlattığı durumun bir çekilmezlik hali oluşturduğunun kabulü halinde süre vermeye bile gerek duyulmadan dava açma imkanı olacaktır.

Tebligatlar ise cezaevine (tutukevine) yapılabileceği gibi Tebligat Kanunu’nun olaya uygulanabilecek başka maddeleri de tatbik edilebilecektir.

Editör: TE Bilisim