Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne gönderilen duyuruda OHAL ilan edilen illerde vekâletname ile yapılan tapu işlemlerinde vekil verenden teyit alınmadan işlem yapılmaması talimatı verildi.

Bakanlık hak kaybı yaşanmaması için ilgili dairelerin mutlaka teyit alması gerektiğini bildirdi.

Yazıda şöyle denildi:

"Bilindiği üzere 08.02.2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 06.02.2023 tarihli deprem nedeniyle 10 ilde OHAL ilan edilmiş ve bu kapsamda, 11.02.2023 tarihli ve 32101 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Olağanüstü Hal Kapsamında Yargı alanında Alınan Tedbirlere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereğince ilgi Duyuru yayımlanmış ve sürelerin durmasına ek olarak vekaletle yapılan işlemlerde muhtemel hak kayıplarının önlenmesi bakımından ilave azami dikkat ve özenin gösterilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Bu kapsamda, işlem talep edilen taşınmaz için beyan edilen adresi, vekaletnamede yer alan adresi veya MERNİS adresi olağanüstü hal ilan edilen iller olduğu anlaşılan kişilerce verilmiş vekaletnamelerin tapu işlemi için ibraz edilmesi halinde OHAL süresince;

Vekalet verenin, daha önce işlem sırasında ve e-devlet üzerinden beyan edilen iletişim numaralarından aranarak ve kişi kimlik bilgileri ile taşınmaza yönelik bilgiler hakkında soru sorularak vekalet verenin teyit edilmesi suretiyle işlem yapılması, herhangi bir sebeple teyit alınamaması halinde ise işlem yapılmaması,

Vekalet verenden yukarıdaki şekilde teyit alınabilmesi halinde resmi senet ya da tescil istem belgesine teyit alındığına ilişkin beyanın eklenmek suretiyle işlemin gerçekleştirilmesi gerekmektedir."

Editör: TE Bilisim