Yöneticinin giderlere katılması konusunda yasadaki cümle şöyle: “Kat malikleri kurulu kat malikleri arasından atanmış yöneticinin normal yönetim giderlerine katılıp katılmayacağı, katılacaksa ne oranda katılacağını kararlaştırır. Bu yolda bir karar alınmamış ise yönetici, yönetim süresince kendisine düşen normal yönetim giderlerinin yarısına katılmaz.”

Bu maddede dikkat çeken yanlar var. Mesela normal yönetim giderlerine katılmayacak yönetici kat malikleri arasından seçilmiş olacak. İkincisi, yöneticinin muaf olacağı giderler ‘normal yönetim giderleri’ çerçevesinde olacak.

Üçüncüsü, karar kat malikleri kurulunda alınmış olacak. Okuyucumun sorduğu olayda yönetici normal yönetim giderleri dışında yapılan olağanüstü harcamalara da yarı oranında katılıyor.

Oysa yöneticinin muaf olacağı giderler binaya ait aylık mutat giderler, genel su, genel elektrik ve bina görevlisi ücreti gibi. Bunun dışında kalan tamir, asansör kabin değişimi vs. gibi giderler bu muafiyet içinde değildir.

Üstelik okuyucumun hatırlattığı gibi böyle bir karar kat malikleri kurulunda alınmamış da okuyucumun bütçe dediği muhtemelen işletme projesinde yer almış. Oysa buna dair kararın kat malikleri kurulunda alınması gerekir, aksi halde geçerliliği yoktur.