Aidat miktarının ne olacağına Kat Malikleri Kurulu karar veriyor. Apartman ve sitelerin yönetiminde en yetkili organ Kat Malikleri Kurulu veya o sitede varsa Toplu Yapı Temsilciler Kurulu, en yetkili organdır.

Bu iki kurulu kısaca Genel Kurul (GK) olarak tanımlayabiliriz. Eğer sitede Temsilciler Kurulu varsa, Kat Malikleri Kurulu’nun görev ve yetkileri Temsilciler Kurulu’na verilmiş olabilir. Siteler, GK’larda alınan kararlara göre yönetilirler. GK, tüm site maliklerinden oluşan kuruldur.

Aidatlar da apartmanın yönetimi ile ilgili kararlar da GK’da alınır. Bu nedenle aidatınız çok yüksekse suçlusu sizsiniz, yöneticiniz değildir.

Enflasyon, asgari ücret ya da maaş artışı gibi nedenlerle ilk başta yapılan işletme projesi yeterli gelmezse arada ek işletme projesi yapılabilir. Bunun için site ya da apartman genel kurulu toplanması gerekir.

Aidata Gelişigüzel Zam Yapılamaz

Siteyi yöneten yönetim şirketi, aidata kendi kafasına göre zam yapamaz.

Komşuları Rahatsız Eden Kiracı Tahliye Edilebilir mi? Komşuları Rahatsız Eden Kiracı Tahliye Edilebilir mi?

Ancak, GK bu görevi yönetime bıraktıysa yönetim de işletme projesi yapabilir, dolayısıyla aidat miktarını belirleyebilir.

Hatta, mevcut aidat yetmediğinde, ek işletme projesi yaparak zamlı aidat dahi isteyebilir. Yöneticinin yaptığı işletme projesine, tebliğ aldıktan sonra 7 gün içinde itiraz edilebilir, bu şekilde itiraz olursa, bu itirazın GK’da görüşülmesi gerekir.

Toplanan aidatın, bakım-onarım, personel, ortak elektrik, doğalgaz, su gibi olağan yönetim işlerine harcanması gerekir.

Yönetici kendi kafasına göre yatırım ve demirbaş harcaması yapamaz, çok masraflı, lüks yenilik ve ilave nitelikteki işleri yapamaz, topladığı paraları buraya harcayamaz.

Bu tür işler/yatırımlar için GK kararı gerekir. Ancak, acil ve zorunlu işler bu kapsamda değildir. Örneğin sitede kanalizasyon sistemi tıkandı veya fırtınadan çatı uçtuysa, asansör bozulduysa, bunun gibi acil ve yapılması zorunlu olan bakım onarım işlerini yönetici derhal yaptırır.

Beklenmeyen bu giderler için para yoksa veya yönetici diğer işler/ödemeler için topladığı parayı harcamak zorunda kalmışsa (ek işletme projesi yaparak) ek aidat isteyebilir.

Toplantılara Katılım Önemli

Devasa sitelerde insanlar örgütlenip söz sahibi olamıyorlar. Küçük sitelerde de “Aman bana ne?” diyerek, sorumluluk almıyorlar.

Toplantılara kimse katılmıyor, sonra yönetici ve yönetim şirketlerinden şikâyet ediliyor.

GK toplantılarına mutlaka katılmalıyız. Hangi hizmetleri almak istiyoruz, bunların maliyetleri nedir, bunları birlikte tespit etmeliyiz. Siteyi daha iyi yönetecek kişileri seçmeye çalışmalıyız.

Somut önerilerimizi, örneğin ‘Havuz işi daha ucuza şöyle yapılır, şu asansör firması daha kaliteli ve ucuz bakım yapıyor, şu yönetim firması daha iyi’ diyerek GK’da sunmamız gereklidir.

Toplanan paraların doğru yere harcanmasını sağlamak için bu işi iyi yapacak kişileri/şirketleri yönetici olarak ve yöneticileri denetleyecek işin ehli kişileri de denetçi olarak seçmek gerekir. Malikler olarak GK’lara katılmazsak, iyi yönetici ve denetçi seçmezsek asıl sorumlu biz oluruz.

Yüksek Aidata Nasıl İtiraz Edilir?

Kat malikleri kurulunda site veya apartmanın aidat bedeli ya da aidat artış oranları tespit edilerek karara bağlanır.

Kat malikleri kurulunda verilen her kararı kat maliki onaylamak zorunda değildir.

Bu yüzden kat malikleri kurulunca verilen kararlar aleyhine, kurul toplantısına katılan fakat aykırı oy kullanan her kat maliki karar tarihinden başlayarak 1 ay içinde ve her halde karar tarihinden başlayarak 6 ay içinde içinde taşınmazın bulunduğu yerdeki Sulh Mahkemesine iptal davası açabilir.

Ya da toplantıya katılmayan her kat maliki kararı öğrenmesinden başlayarak 1 ay içinde ve her halde karar tarihinden başlayarak 6 ay içinde taşınmazın bulunduğu yerdeki Sulh Mahkemesine iptal davası açabilir. 

Kaynak: Hürriyet/Oya Armutçu

Editör: Gayrimenkul Gündemi