Aile İçi Tapu Devri Nedir?

Aile içi tapu devri çoğunlukla miras ve benzer durumlar ile yapılan taşınmaz devrini kapsar.

Bu devir, eşe ya da babadan çocuğa tapu devri şeklinde gerçekleştirilir.

Aile içi tapu devrinin gerçek bir satış olarak değerlendirilmesinin dışında kişiler arasında bedel ödeme olmaksızın bağış ya da hibe olarak da gerçekleştirildiği görülür.

Ancak, aile içi bir satış sürecinden bahsedilse de bu sürecin gerçek bir satış şeklinde yürütülmesi en önemli noktalardan biridir.

Bu süreçte tutarın elden değil banka kanalı ile iletilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan devirlerde, olası geçersizlik iddiaları ihtimali de ortadan kalkar.

Hibe olarak yapılan devir işlemi için ödenen harçlar, normal satış sürecine göre çok daha fazladır.

Bu sebeple gayrimenkul devri sırasında satış daha çok tercih edilir.

Böylece, aile içi gayrimenkul satışı bir yabancıya satış yapar gibi yapılır. Normal bir satış süreci ile gerçekleştirilen devirlerde pek çok belge talep edilir.

Aile İçi Tapu Devri İçin Hangi Belgeler İstenir?

Devre konusu taşınmazın; tapu senedi, yoksa gayrimenkulün ada ve parsel numarasını belirten bir belge,

Temsilci unvanı ile katılan var ise, temsile ilişkin belge,

“Vergi borcu yoktur” yazısı. İlgili belediyen olmalıdır.

Emlak rayiç bedelini gösteren yazı,

İşleme konu olan gayrimenkul konut ise Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) belgesinin de eklenmesi gerekiyor.

Aile İçi Tapu Devir Masrafları Ne Kadar?

Aile içi tapu devir masrafları 2023 yılı sürecinde devir ücreti yani tapu harcı ödenmesi gerekir.

Tapu harcının hesaplaması, devri yapılacak olan taşınmazın tapu dairesinde gösterilen değerinin yüzde 4’üdür.

Yüzde 4’lük oran ise alıcı ve satıcı arasında yüzde 2 pay olacak şekilde ödenir.

Devri yapan ve devri alan kendi aralarında tapu devir ücretini farklı oranlarda ödeyecekleri şeklinde de mutabakata varabilir.

Aile İçi Tapu Devri Nerede Yapılır?

Aile içi tapu devri; konut, arazi, işyerleri gibi mülklerin sahibinin değişmesinin istendiği durumlarda yeni malik kesinleşmesi için yapılır.

Devir yapacak ve devralacak kişinin dosyası ile birlikte tapu müdürlüklerinden randevu alması gerekir.

Randevu saatinden 15 dakika önce belgelerle hazır olunması gerekir. Tapu harcının ödendiğine dair belgenin de hazır olması şarttır.

Tapu harçları işlemin yapıldığı vergi dairesine ödenmesi gerekir. Ortalama 1-2 gün içerisinde tapu devir işlemleri gerçekleştirilmiş olur.

Arsa Sahipleri Ne Kadar Vergi Ödeyecek? Arsa Sahipleri Ne Kadar Vergi Ödeyecek?

Yapılan düzenleme ile noterlerde artık tapu devrinde yetkilendirilmiştir. Noterlerde aile içi tapu devri artık yapılabilmektedir.

Eşe Bedelsiz Tapu Devri

Eşe bedelsiz tapu devri, gerekli evrakla birlikte tapu dairesine müracaat edilerek yapılır.

Gerekli belgelerin eksiksiz olması durumunda tapu memurunca işleme alınacak devir talebi, tapu bağış harcı için öngörülen tutarın ödenmesiyle beraber tamamlanır.

Eşe bedelsiz tapu devri işlemi için gerekli belgeleri ifade etmek gerekirse şu şekilde sıralayabiliriz:

Bahse konu taşınmaza ait tapu senedi, tapu senedinin olmaması halinde taşınmazın ada ve parsel numarasını gösterir belge veya malikin sözlü beyanı,

Taraflara ait fotoğraflı nüfus cüzdanı, pasaport veya avukat kimliği ile vesikalık fotoğrafları, T.C. kimlik ve vergi numarası,

Temsilci sıfatıyla katılım sağlayan birisi varsa, temsile dair belge.

Ücretsiz Aile İçi Tapu Devri Yapılabilir mi?

Aile içi tapu devrinin ücretsiz yapılması mümkün değildir. Aile içi tapu devri sırasında, devri yapan ve devri alan kişilerin ödeme yapmaları gerekir. Yatırılacak olan rakam taşınmazın değerine göre hesaplanır.

Bedelsiz Tapu Devri Masrafları Ne Kadar?

Bedelsiz bağışlarda 2023 yılı için öngörülen tapu harcı, işleme konu mülk değerinin yüzde 6,831’idir.

Editör: TE Bilisim