Hürriyet'ten Oya Armutçu "Kira vergisi rehberi 2 | Dikkat ‘iyilik vergisi’ ödemeyin" başlıklı yazısının ilgili bölümünde şunları söyledi;

"Başta kaynana, kayınbaba olmak üzere teyze, hala, amca, dayı, kuzen, yeğen, arkadaş, sevgili gibi kişilere ‘iyilik olsun’ diye evin bedelsiz olarak bırakılması durumunda kira alamadığınız gibi, aynı zamanda almadığınız kiranın vergisini ödemek durumunda kalabilirsiniz.

Çünkü kanun belli kişiler dışındakilere evin bedelsiz olarak bırakılması durumunda da kira alınmış gibi vergi ödenmesini öngörüyor.

‘Zaten kira almıyorum, olmayan kiranın hesabı nasıl yapılacak?’ diye sorarsanız, kanunda yer alan hükme göre emsal kira bedeli üzerinden vergi ödenmesi gerekiyor.

Emsal kira bedeli hesabı nasıl yapılır?  

Kira gelirinin hiç beyan edilmemesi, eksik beyan edilmesi ya da istisna olan kişiler dışındakilere evin bedelsiz tahsis edilmesi durumunda emsal kira bedeline göre işlem yapılır.

Emsal kira bedeli, eğer vergi idaresi tarafından bir takdir yani belirleme yapıldıysa bu takdir edilen tutar üzerinden, böyle bir takdir yapılmadıysa gayrimenkulün emlak vergisi değerinin yüzde 5’i bir yıllık kira bedeline karşılık olmak üzere belirlenir.

Örneğin, 1 milyon TL değerinde vergi değeri olan bir gayrimenkul için yıllık 50 bin TL kira geliri elde edildiği kabul edilir. Ayrıca bu tutar faiziyle ve ceza kesilerek alınır.

Emsal kira vergisi alınmayacak durumlar neler?

Evin bedelsiz tahsil edildiği her durumda emsal kira bedeli hesaplanarak vergi istenmiyor.

Kanunda belirlenmiş, vergi alınmayacak istisna durumlar da mevcut. Şu durumlarda emsal kira bedeli uygulanmıyor:

Depozito Ne Kadar İade Edilir? Depozito Hesabı Nasıl Yapılır? Depozito Ne Kadar İade Edilir? Depozito Hesabı Nasıl Yapılır?

1- Boş kalan gayrimenkullerin korunması amacıyla bedelsiz olarak başkalarının bırakılması,

2- Binaların mal sahiplerinin (anne-baba, büyükanne-büyükbaba), füru (çocuklar, torunlar) veya kardeşlerinin ikametine tahsis edilmesi. Ancak bu kişilerden her birinin ikametine birden fazla konut tahsis edilmiş ise bu konutların yalnız birisi hakkında emsal kira bedeli hesaplanmaz. Kardeşler evli ise eşlerden sadece biri için emsal kira bedeli hesaplanmaz.

3- Mal sahibi ile birlikte akrabaların da aynı evde veya dairede ikamet etmesi,

4- Genel bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediyeler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan kiralamalarda.

Çocuğa açılan işyerinin de vergisi var mı?

Bedelsiz bırakılan gayrimenkul konut değil işyeri olduğunda durum daha da dikkat edilmesi gereken bir hâl alıyor. Çünkü işyerinde anne-baba gibi üst soy ya da çocuk-torun gibi alt soy bakımından bir istisna bulunmuyor.

Dolayısıyla bir babanın çocuğuna işyeri açması, sahip olduğu bir dükkânı bedelsiz olarak bırakması halinde işyeri kira geliri elde ettiği varsayılarak kendisinden vergi istenebilir.

Editör: Gayrimenkul Gündemi