Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), konut ve işyerlerine yönelik deprem sigortasının şartlarını baştan sona değiştirdi.

Arsa Satışına Lisans Şartı Gelmeli Arsa Satışına Lisans Şartı Gelmeli

Konut sigortalarında, sigorta bedeli; konutun metrekare birim fiyatı ile metrekaresinin çarpımı sonucu belirleniyor, buna göre de sigorta şirketi primi belirliyor.

Kahramanmaraş depremi öncesine kadar sigorta şirketleri metrekare birim fiyatı kendileri belirliyorlardı.

Genelde de sigortacılar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın her yıl açıkladığı metrekare birim maliyetinin biraz üzerini baz alıyorlardı.

Hal böyle olunca da verilen teminat düşük kalıyor, depremde de ödenen hasar konutun değerine yaklaşamıyordu.

Tıpkı, Kahramanmaraş depreminde yaşandığı gibi. İşte, SEDDK, yıllardır süren bu durumu değiştirdi.

1 Ağustos’tan itibaren, konutlarda, deprem teminatı verilirken, birim metrekare fiyatı betonarme konutlar için 12 bin liradan, diğer konutlar için de 8 bin liradan az olamayacak.

Ayrıca sigortalar enflasyona endeksli olacak ve enflasyon nedeniyle sigortacılar teminatlarda belli oranda artış yapılacak. Bu artışı da konut poliçesinde belirtecek.

Konut deprem sigortasında sigorta şirketleri yüzde 2 muafiyet uygulayabilecek. Nedir, muafiyet? Hasarın belli miktarını sigortalının kendisinin üstlenmesi.

Yani, küçük hasarların belli bir bölümünün sigorta tarafından ödenmesi.

Örneğin, hasar tutarı 1 milyon lira ise, sigorta şirketi yüzde 2 muafiyet tutarı olan 20 bin lirayı düşecek ve sigortalıya 980 bin lira ödeyecek. Yeni şartlara göre muafiyet tutarı arttıkça, sigorta şirketleri fiyatlardan indirim yapacak.

Örneğin, sigortalı yüzde 10 muafiyet isterse, sigortacı fiyatta yüzde 35’e varan indirim uygulayacak.

Sigorta şirketleri DASK kapsamındaki konutlar için zorunlu deprem sigortası olmadan, konuta deprem teminatı veremeyecek.

Konuta önce DASK poliçesi yapılacak, DASK’ın verdiği teminatın üzeri için sigorta şirketi konut paket poliçesi kapsamında deprem teminatı verecek.

Sigorta şirketi, DASK sigorta bedelinin üzerindeki hasardan sorumlu olacak. SEDDK, yeni şartlara göre, deprem teminatı içeren konut sigortasındaki prim ve ödenecek hasar tutarı hakkında örnek tablo da yayınladı.

Buna göre, konut sigorta bedeli 1 milyon 200 bin lira ve DASK teminat tutarı 300 bin lira olan, birinci derece deprem bölgesindeki konutun sigorta bedeli 900 bin lira (1 milyon 200 bin-300 bin = 900 bin TL) olacak ve tüketici bunun için 1.692 lira prim ödeyecek.

Buraya kadar anlattıklarım, deprem sigortasının konutları ilgilendiren tarafı. Yeni düzenlemede işyerlerine ve sanayi kesimine yönelik yapılan deprem sigortalarında da ciddi değişikliğe gidildi. Deprem öncesine kadar 400 milyon lira olan sigorta bedeli limiti 1 Ağustos’tan itibaren 2 milyar liraya çıkartıldı.

Editör: TE Bilisim