Eski Kiracılar Dikkat: Kira Fiyatları Değiştirilebilir!

Yeni kiracıların ödediği kira miktarı ile eski kiracıların ödediği kira miktarı arasındaki makas açıldı. Kanunda hem kiracıları hem de ev sahiplerini koruyan maddeler bulunuyor.

Eski Kiracılar Dikkat: Kira Fiyatları Değiştirilebilir!

Medya Radar'da yer alan habere göre, her kiracı ve ev sahiplerinin bilmesi gereken durumlar bulunuyor. Bunlardan biri de ev sahibinin, kiracıyı çıkarıp çıkaramayacağı konusudur.

Eski kiracıların ödedikleri kira miktarının piyasa fiyatlarının altında kalmasıyla, kira bedelinin yeniden belirlenip belirlenemeyeceği merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

KİRA BEDELİ YENİDEN TESPİT EDİLEBİLİR

Ev sahipleri, mevcut piyasa koşullarına göre kira bedellerinin yeniden tespit edilmesini talep edebilir.

5 yılı dolduran kira sözleşmeleri için ev sahiplerinin kira bedelinin yeniden belirlenmesini isteyerek kira tespit davası açılabilir. Kira bedeli mahkemece belirlenebilir.

Her beş sene sonunda yeni kira yılında uygulanacak kira bedeli, hâkim tarafından TÜFE de baz alınarak değerlendirilir.

Ancak dava açmak için belli süreler bulunuyor. Bu süre dikkate alındığında, ev sahipleri kira tespit durumunda yasal haklarını kullanabilir.

KİRACI HANGİ DURUMLARDA ÇIKARILABİLİR?

Türk Borçlar Kanunu' madde 350'de ev sahibinin kiracıyı çıkartabilmesi için gerekli olan durumlar yer alıyor. 

MADDE: Kiralananı kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut ya da işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa,

MADDE: Kiralananın yeniden inşası veya imarı amacıyla esaslı onarımı, genişletilmesi ya da değiştirilmesi gerekli ve bu işler sırasında kiralananın kullanımı imkansız ise, belirli süreli sözleşmelerde sürenin sonunda; belirsiz süreli sözleşmelerde kiraya ilişkin genel hükümlere göre fesih dönemine ve fesih bildirimi için öngörülen sürelere uyularak belirlenecek tarihten başlayarak bir ay içinde açacağı dava ile sona erdirebilirler.

KRİTİK 10 YIL DETAYI

10 yılın sonunda ev sahibi kiracıyı yasal olarak çıkarabilir. Bunun için sözleşmenin bitiminden 3 ay evvel kiracıya bilgi vermek gerekir.

YORUM EKLE