Geçerli Tahliye Taahhütnamesi Nasıl Hazırlanır?

Bizim Yaka Kocaeli'den Av. Kubilay Susam'ın "Tahliye Taahütnamesi nedir? Nasıl hazırlanmalıdır?" başlıklı yazısı...

Geçerli Tahliye Taahhütnamesi Nasıl Hazırlanır?

Tahliye taahhüdü, kiracının, belli bir tarihte kiralananı boşaltıp kiraya verene teslim edeceğini taahhüt ettiği beyanıdır.

Taraflar arasında tahliye taahhütnamesi hazırlanarak kiracının kiralanandan tahliyesi mümkündür.

Yapılacak olan taahhütnamenin geçerliliğine ilişkin şartlar, kanunda düzenlenmiştir ve kanunda belirtilen şartlara uygun bir tahliye taahhütnamesi hazırlanmalıdır. Aksi takdirde taahhütname geçersiz olacaktır.

Geçerli Bir Tahliye Taahhütnamesi Nasıl Hazırlanır?

Kanun, tahliye taahhütnamesinin geçerliliğini sıkı şekil şartlarına bağlamıştır. Bu şartlar;

Taahhütname yazılı olarak yapılmalıdır. Ancak adi şekilde yapılması yani taraflarca hazırlanan belgenin imzalanması yeterlidir. Ancak uygulamada ispat kolaylığı sağlamak amacıyla noterde resmi şekilde de yapılabilir.

Taahhütname kiracı tarafından veya yetkilendirdiği bir kişi tarafından imzalanmalıdır. Kiracı taahhütnamenin imzalanması için vekil tayin edebilir. Tahliye taahhütnamesi bu kişiler dışında başka bir kişi tarafından imzalanırsa geçerli olamayacaktır. Ayrıca kiracı, vekili, tahliye taahhütnamesi imzalamak konusunda yetkilendirdiğini açıkça belirtmelidir. Genel vekaletname bu konuda yeterli değildir.

Kiraya verilenin tahliye edileceği tarih açıkça belirtilmelidir veya belirlenebilir olmalıdır. Taahhütnamede belirtilen tarih şüpheli veya belirsizse geçerli bir taahhütnameden bahsedilemeyecektir.

Kiracı, tahliye taahhütnamesini kendi hür iradesi ile imzalamalıdır. Borçlar Kanununda düzenlenen iradeyi sakata uğratacak korkutma, tehdit, kandırma gibi  etkenlerin varlığı halinde taahhütname geçersiz olacaktır.

Kiracı, ayrıca iradesinin sakata uğratıldığı iddia ederek taahhütnameyi iptal ettirebilir. İradesi sakatlanan kiracı, taahhütnameyi 1 yıl içinde iptal ettirmezse anlaşma geçerli hale gelir.

Taahhütname kiralama işleminden sonra yapılmalıdır. Kira sözleşmesinin imzalanması sırasında veya imzalanmadan önce yapılan taahhütnameler geçersizdir.

Kiracı, yapılan tahliye taahhütnamesinin yukarıdaki şartlara uymadığını iddia edebilir. Yapılan inceleme sonucunda haklı olduğu anlaşılırsa taahhütname geçersiz sayılır.

Taahhütnameye Rağmen Kiraya Verilenin Boşaltılmaması Durumunda Yapılması Gerekenler

Yukarıda sayılan şartlara uygun olarak düzenlenmiş bir tahliye taahhütnamesine rağmen kiraya verilenin boşaltılmaması hali ve bu durumda yapılması gerekenler Borçlar Kanunu madde 352’de düzenlenmiştir.

Söz konusu maddeye göre kiralananı belirli bir tarihte boşaltmayı taahhüt eden kiracı, taahhüt ettiği tarihte kiralananı boşaltmazsa, kiraya veren kira sözleşmesini, kiralananın tahliye edileceği taahhüt edilen tarihten başlayarak 1 ay içerisinde açacağı dava ile veya icraya başvurarak sonlandırabilir.

Kiracı Tahliye Taahhütnamesine İtiraz Edebilir?

Kiracının tahliye taahhütnamesine itirazı iki durumda karşımıza çıkar. Birincisi kiraya verenin taahhütnameye dayanarak icraya başvurması veya tahliye davası açması sırasında kiracı taahhütnameye itiraz edebilir.

İkincisi ise henüz aleyhine bir başvuru yapılmamış veya dava açılmamışken ileride bir mağduriyet yaşamamak için açacağı bir tespit davası ile taahhütnameye itiraz edebilir.

YORUM EKLE