Gayrimenkullerde miras paylaşımına ilişkin her gün binlerce kişi işlem yapıyor. Bunların büyük bir kısmı kardeşler oluşturuyor. Ana gayrimenkul duraklarındaki gayrimenkul işlemleri ve miras dağıtımında mülkiyetin devrini kolaylaştıran önemli değişiklikler yaşandı.

Fuzuli İşgal Nedeniyle Tahliye Fuzuli İşgal Nedeniyle Tahliye

Kardeşlere miras paylaşımı ve tapu devri sırasında bu koşulun tamamen ortadan kalkması dikkat çekti. Bu değişiklik miras anlaşmazlıklarını etkili bir şekilde çözmek için yapıldı.

Tapu devrinde önemli değişiklikler yapıldı ve kardeşlerin aynı ebeveynin mirasını paylaşması kolaylaştırıldı. Yeni uygulamaya göre, mülkiyet belgelerinde noter zorunluluğunun kaldırılmasıyla gayrimenkul paylaşımı daha hızlı ve daha kolay hale geldi. Artık noter onayı gerektiren işlemlerde gayrimenkul paylaşımı için yalnızca yazılı sözleşme yeterli olacak.

Daha önce, noterin aynı ebeveynlerden miras kalan ortak mülkiyet belgelerini kardeşlere vermesi ve satması gerekiyordu. Yeni kararla birlikte noter ziyareti zorunlu değil ancak yazılı anlaşma yeterli.

Değişiklikle birlikte  mülkiyetin devrine ilişkin işlemler kolaylaşıyor ve bürokratik işlemler hızlanıyor. Hisse senedi işlemlerinde ise tüm hissedarların rızası şartı hâlâ geçerlidir.

Ancak belediyelerdeki devir işlemlerinde tüm pay sahiplerinin fiziki olarak hazır bulunma zorunluluğu bulunmaktadır. Bu değişiklikler, mülk devir prosedürlerindeki karışıklığı ortadan kaldırmayı ve süreçleri daha da basitleştirmeyi amaçlıyor.

Editör: Gayrimenkul Gündemi