Ev sahibi, evin tahliye için bu taahhüdü kullanabilmekte. Ancak, ev sahibi tarafından kiracıya sunulan tahliye taahhüdü, kiracının tahliye taahhüdünü kabul etmemesi halinde kiracı lehine veya aleyhine herhangi bir hüküm doğurmamakta. 

Tahliye taahhüdünün geçerli olması için bazı şartlar aranmaktadır.

Tahliye taahhüdünün geçerli olması için hangi şartlar gereklidir?

Tahliye taahhüdü yazılı olmalıdır.

Kiracıdan En Fazla Ne Kadar Depozito Alınır? Kiracıdan En Fazla Ne Kadar Depozito Alınır?

Kiralananın teslim edilmesinden sonra ve kira sözleşmesindeki tarihten sonraki bir tarihe ilişkin olarak verilmelidir.

Bizzat kiracı veya yetkili temsilcisi yapmış olmalıdır.

Tahliye için belirli bir tarihin belirtilmesi gerekmektedir.

Tahliye taahhüdü serbest iradeyle verilmelidir.

Kontrat ile Alınan Tahiye Taahhüdü Geçersiz

Kira kontratı akdedilirken eşzamanlı kiracıdan alınan tahliye taahhüdü mevzuata ve Yargıtay kararları kapsamında hukuka aykırıdır ve geçersizdir.

Konut ve çatılı işyerinde kurulan kira ilişkilerinde, kiralayan Türk Borçlar Kanunu’nda (TBK) da sayılan nedenler haricinde kiracıyı taşınmazdan tahliye edememektedir.

Tahliye taahhüdü geçerlilik şartlarını taşıyor ise, kiralayan kiracıya karşı bu hakkını kullanarak herhangi bir neden olmadan kira ilişkisini sona erdirebilmektedir.

Editör: Gayrimenkul Gündemi