Paylaşılamayan Miras Tarım Arazilerinin Satışı Nasıl Yapılır?

Post'dan Tamere Heper okuyucusundan gelen, "Yasa gereği tarım arazileri paylaşılmadığından mahkeme kararıyla satışa çıkmaktadır. Çok hisseli taşınmaz tarlayı açık artırmayla alan hissedar veya 3’üncü şahsın tarla bedelini şayet varsa poliçe alacağına mı veya taşınmazın hissedarlarına mı ödeme yapması gerekir? " sorusunu cevapladı.

Paylaşılamayan Miras Tarım Arazilerinin Satışı Nasıl Yapılır?

Sadece konu tarım arazisi olmayabilir, haczedilmiş sair mallar da ihaleye çıkarılarak satılır. Ancak böyle bir satışta ihaleyi kazanmış biri, ihale bedelini ödeyerek bu mala sahip olur.

Burada dikkat çekmek istediğim husus şudur: İhale sırasında olsun ihale sonlandırdıktan sonra olsun ihaleye giren ve satın alan kişi o malın sahibi ile muhatap değildir, ihaleye giren de ihaleyi kazanan da ihaleyi yapan kurumla muhataptır.

Dolayısıyla ihaleyi kazanan kişi ihale bedelini malın sahibine ödemez, bedeli ihaleyi organize eden kuruma öder.

İhaleyi organize eden resmi kurum bu parayı alır ve bunu yasada gösterilen sıra ile alacaklılara öder.

Burada malın sahibi olsun veya satışa neden olan alacaklı olsun bu taksimi organize edemez.

Satış konusu bedel alacaklılara dağıtıldıktan sonra artan miktar olursa bu da malın eski sahibine yani ihtilaftaki borçluya ödenir.

Dolayısıyla bu köşemde okuyucumun sorduğu olayda taksimin nasıl yapılacağını açıklama imkanım yoktur.

Zira öncelikli alacaklılar yasal olarak belli olduğu için her olayda bu sıraya girecek alacaklılar değişebilir.

Ancak çok genel bir şey söylemem gerekirse öncelikle alacağını alacak kimseler tarih itibarıyla önce haciz tatbik etmiş kimselerdir.

YORUM EKLE