Kiracı sonradan ev alsa dahi, kira sözleşmesinin gereklerini yerine getirdikçe kiralamış olduğu evde oturmaya devam eder. Kira sözleşmesi kiracının ev aldığı gerekçesi ile sona erdirilemez. Ev sahiplerine bu durumda herhangi bir hak doğmamaktadır.

Kiracının ev sahibi olmasının herhangi bir engelleyici durumu yoktur. Ancak burada çok önemli bir istisnai uygulama bulunmaktadır.

Kiracı oturmuş olduğu evi kiralarken ev sahibine karşı bazı konularda dürüst olmak zorundadır. Eğer kiralayacağı evin olduğu muhitte kiracının evi varsa ve kira sözleşmesi yaparken bu durum ev sahibine bildirilmemişse o zaman işler değişecektir.

İntifa Hakkı Nedir? İntifa Hakkı Nedir?

Burada bir güven kaybı meydana gelecektir. Ev sahibi kiracının evi olduğunu sonradan öğrenirse kiracının dürüstlük ilkesine aykırı hareket ettiğini ileri sürerek kira sözleşmesini sona erdirebilir.

Bu durum sonradan alınan evleri kapsamamaktadır. Evi kiraladıktan sonra kiracının aldığı evi ev sahibine bildirme yükümlülüğü yoktur.

Editör: Gayrimenkul Gündemi