Bir taşınmazın maliki ya da malik adına işlem yapmaya yetkili temsilcisi ile bağlantı kurmaksızın ve rızasız olarak henüz tahliye edilmemiş ya da herhangi bir nedenle tahliye edilmiş bir yapıya, fiile neden olan bir durum meydana getirerek kendiliğinden girme durumuna fuzuli işgal adı verilir.

Fuzuli işgal nedeniyle tahliye

Borçlar Kanunu’na göre kira sözleşmesinde aksi belirtilmediği sürece kiracı, kiraya verenin rıza olmaksızın kiraladığı taşınmazı başka birine alt kira olarak kiralayamaz.

Sözleşmeye aykırı bir durumda taşınmazı işgal eden kişiler için ihtar süresi gözetilmeksizin tahliye davası açılabilir.

İntifa Hakkı Nedir? İntifa Hakkı Nedir?

Fuzuli işgal tazminatı

Fuzuli işgal durumunda, işgalciden geriye dönük olarak hesaplanan ecrimisil adı verilen bir tür tazminat talep edilebilir.

Ecrimisil bir kira uygulaması olmayıp, işgal nedeni ile malikin işgal nedeniyle meydana gelen kayıplarını gidermek amacıyla işgalciden alınan bir tazminattır.

Editör: Gayrimenkul Gündemi