Bina tamamlama sigortasının önemi hakkında konuşan Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, “Projeden konut almanın ya da arsa karşılığı konut sahibi olmanın en büyük risklerinden biri, binanın veya projenin tamamlanmaması.

Bu gibi endişeler yaşamamak için satın alma işleminden önce müteahhitten o bina için bina tamamlama sigortası istenirse tüm bu endişeler yersiz hale gelir. Bina tamamlama sigortası ile sigorta şirketi, sigortalayacağı inşaat şirketinin mali yapısını, tecrübelerini inceleyecek.

Sigortacı, inşaat şirketini riskli görür, projeyi bitiremeyeceğine karar verirse; sigorta yapmayacak ya da ek teminatlar isteyecek. Riskli görmezse, bina tamamlama sigortasını yapacak.

İnşaat süresi içinde şirket, sigortacıya karşı yükümlülüklerini yerine getirmez, mali yapısını bozacak girişimler içinde bulunur ya da eksik malzeme kullanımı gibi yollara saparsa; sigorta şirketi sözleşmeyi sona erdirecek ve bunu da yetkili kurumlara bildirecek.

İnşaat süresi içinde müteahhit iflas eder, konutları sahiplerine teslim edemezse; devreye sigorta şirketi girecek, konut için o tarihe kadar ödenen tüm bedeli tüketiciye ödeyecek ya da sigorta şirketi, inşaatın tamamlanmasını sağlayacak, tüketiciye konutu teslim edecek” ifadelerine yer verdi.

Bina tamamlama sigortasının, depreme karşı hazırlıklı olma açısından dolaylı gibi görünse de doğrudan bir öneme sahip olduğunu belirten Yaşar, “Çünkü ister arsa karşılığı olsun ister projeden konut alma olsun, alıcının en büyük riski binanın veya projenin tamamlanmaması. Bina tamamlama sigortası, bu riski ortadan kaldırmayı hedefliyor” diye konuştu.

Bina tamamlama sigortasının kentsel dönüşüm projelerindeki gerekliliğine dikkat çeken Yaşar, “Bizim güvenli binalarda oturmaya ihtiyacımız var. İstanbul’da 1 buçuk milyondan fazla konutun dönüşme ihtiyacı var. Türkiye’de 3 milyondan fazla konuttan bahsediliyor. İstanbul’da 300 binden fazla konutzede var.

Konut almak istemiş ama müteahhidin konutu bitirememesi sebebiyle konuta erişememiş konutzedeler. Tüm bunların sorunlarına çözüm olacak bina tamamlama sigortası ürünü var. Ülkemizde kentsel dönüşüm projelerinde yaygın olarak kullanılan arsa payı, kat karşılığı inşaat sözleşmelerinde risk arsa sahipleri üzerinde bulunmaktadır. Yüklenicilerin ve finansal kurumların yüklendiği risk düşüktür.

Zaman zaman arsa sahipleri, daha fazla getiri talebiyle, risklerini daha fazla artırabilmektedir. Oysa kentsel dönüşüme konu projelerdeki arsa sahipleri, genel olarak ülkemizde gelir seviyesi yüksek olmayan kesimlerden gelmektedir ve üzerlerinde tuttukları risk açısından ve risk gerçekleştiğinde yüklenecekleri zarar bakımından korunmaları gereken kesimlerdir.

Ev Sahibi Olmak için Hâlâ Bir Şans Var Ev Sahibi Olmak için Hâlâ Bir Şans Var

Bu risklerin kontrol altında tutulması ve oluşabilecek zararların yüklenilmesi açısından sigorta şirketleri ve bina tamamlama sigortaları en gerçekçi araçlardır. Sigorta şirketlerinin dahil edilmediği kentsel dönüşüm projeleri ülkemizde sistemik risk oluşturabilecektir” dedi.

Editör: Gayrimenkul Gündemi