Danıştay Tarım Arazilerinin Amacı Dışında Kullanımına Dur Dedi

Danıştay, Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Planlanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’e karşı, tarım arazilerine inşaat yapılmasının önünü açacağı gerekçesiyle yürütmeyi durdurma kararı verildi.

Danıştay Tarım Arazilerinin Amacı Dışında Kullanımına Dur Dedi

İllerde vali başkanlığında 9 üyeden oluşan Toprak Koruma Kurulu’nca karar alınması konusunda, ’Kurulun üye tam sayısı ile toplanması esastır, ancak zorunluluk halinde en az altı üye ile toplanabilir.

Kurul, kararları en az beşte üç çoğunlukla ve en az altı üyenin aynı yönde oy kullanması şartı ile alır. Ancak kamuya ait enerji ve ulaşım yatırım projelerinde Kurul, kararları toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile de alabilir’ hükmü getirildi.

Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2018, 03:29
YORUM EKLE