Ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 1,8 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2023 Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,8 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 14 milyon 833 bin 144 kişi iken, 2023 yılı Kasım ayında 15 milyon 106 bin 556 kişi oldu.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2023 Kasım ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 1,3 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 10,2 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 2,1 arttı.

Ücretli çalışanların sektörlere göre dağılımı, Kasım 2023 

Sektör Ücretli çalışan sayısı Yıllık
fark
Yıllık
değişim
(%)
Kasım 2023 Kasım 2022
B-N Toplam (Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmetler) 15 106 556 14 833 144 273 412 1,8
B-E-Sanayi 5 013 490 5 077 769 -64 279 -1,3
B-Madencilik ve taş ocakçılığı 144 843 146 309 -1 466 -1,0
C-İmalat 4 664 751 4 730 792 -66 041 -1,4
D-Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı 137 304 131 422 5 882 4,5
E-Su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri 66 592 69 246 -2 654 -3,8
F-İnşaat 1 760 942 1 597 274 163 668 10,2
G-N-Ticaret ve hizmetler 8 332 124 8 158 101 174 023 2,1
G-Ticaret 3 280 206 3 281 402 -1 196 0,0
H-Ulaştırma ve depolama 1 196 515 1 154 314 42 201 3,7
I-Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri 1 140 526 1 101 236 39 290 3,6
J-Bilgi ve iletişim 290 545 286 897 3 648 1,3
K-Finans ve sigorta faaliyetleri 208 377 205 908 2 469 1,2
L-Gayrimenkul faaliyetleri 121 273 116 063 5 210 4,5
M-Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler 661 005 655 168 5 837 0,9
N-İdari ve destek hizmet faaliyetleri 1 433 677 1 357 113 76 564 5,6

Ücretli çalışan sayısı aylık yüzde 0,2 azaldı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2023 Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,2 azaldı.

İnşaat Sektöründe Çalışan Sayısı Yüzde 11 Arttı İnşaat Sektöründe Çalışan Sayısı Yüzde 11 Arttı

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2023 Kasım ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,5 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 0,2 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe değişmedi.

Editör: Gayrimenkul Gündemi