Kira gelirlerinin vergilendirilmesinde 2 yöntem bulunuyor. Götürü gider yönteminde belge aranmaksızın kira gelirlerinden istisna tutarı düşüldükten sonra kalan tutarın yüzde 15'i götürü gider olarak hasılattan indiriliyor.

Kira Sözleşmesi Hazırlanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler Kira Sözleşmesi Hazırlanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Gerçek gider yönteminin seçilmesi durumunda ise kira gelirinden Gelir Vergisi Kanunu'nda belirtilen giderler indirilebiliyor.

Gerçek gider yönteminin seçilmesi halinde aydınlatma, ısıtma, su ve asansör giderleri, faiz ve sigorta ödemeleri hasılattan indirilebilecek.

Bunun için söz konusu giderlerin ev sahibi tarafından ödenmesi gerekecek. Eğer ödemeler kiracı tarafından yapılıyorsa gider olarak gösterilemeyecek.

Konut kira geliri elde ederken, diğer taraftan kendisi de kirada oturanların ödedikleri kira bedelleri de (lojman kiraları dâhil) hesaplamada gider olarak yazabilecek.

Gerçek gider yöntemini seçenler kiraya verdikleri mesken için yapılan borç ödemelerinin sadece faiz kısmını gider olarak yazabilecek. Kiraya verilen gayrimenkuller için elde ediliş tarihinden itibaren 5 yıl boyunca iktisap bedelinin yüzde 5'i tutarında gider olarak gösterilebilecek.

Emlak vergisi de dâhil olmak üzere taşınmazla ilgili olarak ödenen vergi, resim, harç ve şerefiyelerle belediyelere ödenen harcamalara katılma payları gider yazabilecek.

Editör: Gayrimenkul Gündemi