Okuyucumun sorusu on iki kelime ile yarım kalmış, yani asıl soru bölümü yok. Cümlenin gelişmesinden sorunun bu şekilde olacağı kanaatini edindim.

Üstelik benzer sorular da alıyorum, dolayısı ile yanıtını bu soru sorulacakmış gibi vermek durumundayım.

Okuyucum bir noktada tereddütlü. Dairelerin alanı küçük olduğu halde arsa payları aynı ise, ki bu mümkün, eşit haklara sahiplerdir. Peki bu nasıl mümkün olur, önce ihtimali değerlendirelim.

Bir bina yapıldığında kat irtifakı veya kat mülkiyeti kurulurken bu binadaki bağımsız bölümlere arsa payı verilir. Arsa payı tek başına metrekaresine göre göre verilmez.

Kat mülkiyeti kurulurken bağımsız bölümlerin rayiç değerine göre verilir. Bu rayiç değere kapladığı alan ile konumu da önemli rol oynar.

Mesela deniz manzaralı bir daire ile deniz görmeyen bir daire aynı alana sahip olsa bile deniz manzaralı olana daha büyük arsa payı verilir.

Veya aynı alana sahip bir bodrum daire ile (artık yapılmıyor ama yapıldığı tarihte) manzaralı üst kat daire aynı alana sahip olmalarına rağmen aynı arsa payı verilmez. Zira rayiç değerleri farklıdır.

Bodrum dairenin arsa payı küçük, manzaralı üst dairenin arsa payı büyük olur. Şimdi, okuyucumun bilgisi doğru ise yani iki dairenin arsa payı eşit ise masrafa eşit katılacaktır.

Ancak bu işi tahmine bırakmamak lazım. Arsa paylarının ne olduğunun araştırılması gerekir.

Bu husus bazı hallerde yönetim planı içinde bulunduğu gibi, yönetim planında görülmüyorsa bu halde tapu kayıtlarından incelenir.

Şu kentsel dönüşüm meselesi gündeme geldiğinden beri mahkemelerde arsa paylarının yeniden tanzimi davaları pek çoğaldı.

Yeni yapılacak inşaatta daha büyük veya daha değerli bir daireye sahip olmak isteyenler arsa paylarının yeniden tanzimini isteyip kendi arsa paylarını büyütme derdine düştüler.

Benzer bir davada davalı taraf “Senelerce düşük arsa payı ile buna uygun düşük ortak gider ödeyip bugün arsa payını arttırmak isteyenin kötü niyetli olduğunu” ileri dürdü ve bu haklı savunmayı yaptı çoğunlukla da uzun süren bir yargılama sonucu arsa payları yeniden belirlendi.

Editör: TE Bilisim