Sabah'ta yer alan habere göre, 2023 yılı içerisinde konut kira geliri toplam 21.000 lira üzeri olanlar beyanname vermek zorunda. 2023 yılı içerisinde kesintiye tabi olan 150.000 lira üzeri iş yeri kira gelirlerinin beyan edilmesi gerekiyor.

Kesintiye tabi olmayan iş yeri kira gelirleri beyanı ise 8.400 lira. 2023 yılına ilişkin kira beyanında bulunanlara 21.000 lira istisna uygulanacak.

Arsa için Emlak Vergisi Ödenir mi? Arsa için Emlak Vergisi Ödenir mi?

Örneğin 96 bin liralık kira geliri olan bir vatandaş 9 bin 562 lira vergi ödeyecek. Zamanında beyanda bulunmayanlar gelirlerine göre cezalarla karşılayacak.

Kira geliri beyanı hakkındaki soru ve yanıtları özetle şöyle:

KONUT KİRASI NEDENİYLE GELİR ELDE EDENLER HANGİ HALLERDE BEYANNAME VERİR?

Mesken kira geliri elde edenler elde ettikleri kira gelirinin 2023 yılı için istisna tutarı olan 21.000 lirayı aşması halinde beyanname verir. 2023 yılı içerisinde 21.000 lira ve altında mesken kira geliri elde edenler beyanname vermek zorunda değil.

Oturdukları konut veya lojman için ödedikleri kira bedelini kiradaki konutundan elde ettikleri kira gelirinden düşebilirler mi?

Sahibi bulundukları konutları kiraya verenler gerçek gider yöntemini seçmesi durumunda oturdukları konut veya lojman için ödedikleri kira bedelini gider olarak düşebilirler.

Gerçek gider olarak indirilecek harcamaların tutarları nasıl hesaplanır?

Kira gelirlerinin vergilendirilmesinde, gayrisafi hasılattan indirilebilecek gerçek giderlerin toplam tutarı şöyle hesaplanır: Örneğin, 2023 yılında 50.000 lira kira geliri elde eden bir mükellefin bu yıl içinde yaptığı indirilebilir nitelikteki harcamalar toplamı 10.000 liradır.

Konut kira geliri istisnasından yararlanan bu mükellefin gerçek gider yöntemini seçmesi halinde indirilebilecek gideri ne kadar olur?

Vergiye tabi hasılat = 50.000 - 21.000 = 29.000 İndirilebilecek gider = (10.000 x 29.000) / 50.000 = 5.800

İŞ YERİ KİRALARI NE OLACAK?

SADECE İŞ YERİ KİRA GELİRİ ELDE EDENLER HANGİ DURUMLARDA BEYANNAME VERİRLER?

Vergi kesintisine tabi işyeri kira gelirleri elde edenler, kira gelirlerinin brüt tutarı 2023 yılı için beyanname verme sınırı olan 150.000 lirayı aşması halinde beyanname verir. Vergi kesintisine tabi olmayan işyerlerinden kira geliri elde edenler ise 2023 yılı için beyanname verme sınırı olan 8.400 lirayı aşması halinde beyanname verir.

İŞYERİYLE BİRLİKTE MESKEN KİRA GELİRİ DE ELDE EDENLER HANGİ DURUMLARDA BEYANNAME VERİRLER?

İşyeriyle birlikte mesken kira geliri de elde edilmesi halinde mesken kira gelirinin 21.000 lira istisna tutarı düşüldükten sonraki kalan tutarı ile işyeri kira geliri toplamının brüt tutarının 150.000 lirayı aşması halinde mükellefler hem işyeri hem de mesken kira gelirini beyan etmek zorunda. Mesken kira geliri eğer 21.000 lira tutarının altında ise toplamaya dahil edilmez.

ÇOK ORTAKLI OLURSA

Bir konuta birden fazla kişinin ortak olması halinde beyanname nasıl verilir?

Şahıslardan her biri sadece kendi hissesine karşılık gelen kira gelirini beyan etmesi gerekir.

BEYAN ETMEYENE CEZA

KİRA GELİRİ ELDE EDİLDİĞİ HALDE BEYANNAME VERİLMEZ VEYA EKSİK BEYAN EDİLİRSE NE OLUR?

Konutlarda elde edilen kira gelirleri beyan edilmez veya eksik beyan edilirse, 2023 yılı için 21.000 TL'lik istisnadan yararlanılamayacak.

Ancak idarece herhangi bir tespit yapılmadan önce, süresinde beyan etmedikleri veya süresinde verdikleri beyannamede yer almayan konut kirası gelirlerini, kendiliklerinden, süresinden sonra verecekleri beyanname ile beyan edenler söz konusu istisnadan yararlanabilecek.

Kira gelirinin beyan edilmediğinin veya eksik beyan edildiğinin vergi dairesince tespit edilmesi halinde, ise vergi dairesi tarafından cezalı işlem yapılacak.

Kira geliri dışında ücret gibi diğer gelirleri olması durumunda beyanname aynı sistem üzerinden verilebilir mi?

Kira geliri (GMSİ) dışında ücret kazancı, menkul sermaye iradı ve diğer kazanç iratları bir veya birkaçı olması durumunda beyanname bu sistem üzerinden verilebilir.

Kira geliri beyannamesi verilmesine ilişkin bir örnek:

2023 yılında toplam 96.000 lira geliri elde eden bir vatandaş, önce bu miktardan 21 bin liralık istisna indirimini düşecek. Ortaya çıkan 75 bin liradan yüzde 15'lik safi irat tutarı yani 11 bin 250 lirayı düşecek. Kalan 63 bin 750 lira üzerinden kira geliri vergisi olarak 9.562 lira ödeyecek. Ayrıca, 467 lira de damga vergisi ödemesi yapacak.

Editör: Gayrimenkul Gündemi