Ev Alan Kiracı Çıkarılabilir mi? Ev Alan Kiracı Çıkarılabilir mi?

Okuyucumun sorusu muacceliyet şartı olarak bilinen husus. Yani: Bırakın üç, beş aylık kirayı, bir ayın kirası ödenmediğinde dönem sonuna kadar tüm kiraların ödenmesi gerekeceğine dair hüküm için tüm kiraların muaccel hale gelmesinden söz edilir.

Bu husus kira ilişkilerinde geçerli idi ama bizim borçlar kanunumuzun bir maddesi ile kaldırıldı. Madde şöyle:

“Kiracıya kira bedeli ve yan giderler dışında başka bir ödeme yükümlülüğü getirilemez. Özellikle kira bedelinin zamanında ödenmemesi halinde ceza koşulu ödeneceğine veya sonraki kira bedellerinin muaccel olacağına ilişkin anlaşmalar geçersizdir.

Görüldüğü gibi kira sözleşmesine hüküm koysanız da ‘belli kira bedelinin ödenmemesi durumunda geri kalan tüm kira bedelleri talep edilecektir’ deseniz bile bu madde geçersizdir.

Yani muacceliyet şartı kira ilişkisinde kaldırılmıştır. Kiraya veren ancak alamadığı kira bedellerini talep edecek, şayet sözleşmede hüküm altına alınmış olsa bile ceza şartı veya dönem sonuna kadar kira bedellerini isteyemeyecektir. İstenilemeyecektir ifadesinin içinde elbette icra takibi de yapılamayacaktır anlamı da vardır.

Editör: Gayrimenkul Gündemi