Kiraya yılda bir kez artış yapılabilir

Kiracı tarafından ara zam talebinin kabul edilmemesi tahliye nedeni değildir. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda kiracının tahliye nedenleri sınırlı sayıda olacak şekilde hüküm altına alınmıştır.

İlgili Kanun kiraya verene kira dönemi içerisinde ek, ara zam yapma hakkı vermemekte, bu yöndeki talebin kiracı tarafından kabul edilmemesi de tahliye nedeni oluşturmamaktadır.

Kiracıya, kira bedeli ve yan giderler dışında başka bir ödeme yükümlülüğü getirilemez.

Özellikle kira bedelinin zamanında ödenmemesi hâlinde ceza koşulu ödeneceğine veya sonraki kira bedellerinin muaccel olacağına ilişkin anlaşmalar geçersizdir.

Bununla birlikte ara zammın kabul edilmemesi hâlinde de ceza koşulunun öngörülmesi, hukuka aykırıdır.

Kanun maddesinde de açık olduğu üzere kira bedeline ilişkin artışın yasal olmayan şekilde yapılması karşısında kiracının bu artışı kabul etmemesi, kiracıya ek bir ödeme yükümlülüğü veya cezai şart getirmeyecektir.

Konut ve çatılı işyeri kiralarında 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 346. maddesinde öngörülen kiracı aleyhine düzenleme yasağı söz konusudur. Bu da kiracı aleyhine hukuka aykırı düzenlenen ara zam maddesini geçersiz kılmaktadır.

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 346. maddesi şu şekildedir:

Tarihsiz Tahliye Taahhütnamesi Hukuken Geçerli! Tarihsiz Tahliye Taahhütnamesi Hukuken Geçerli!

Kiracıya, kira bedeli ve yan giderler dışında başka bir ödeme yükümlülüğü getirilemez. Özellikle, kira bedelinin zamanında ödenmemesi hâlinde ceza koşulu ödeneceğine veya sonraki kira bedellerinin muaccel olacağına ilişkin anlaşmalar geçersizdir.

Editör: Gayrimenkul Gündemi