Hangi Durumlarda Kiracı Çıkarılır?

Ev sahibinin kiracıyı 10 yıllık uzama süresinden önce haklı sebep varsa kiracıyı evden çıkarması mümkündür. 

Haklı tahliye sebepleri:

Kiraya Verenin Kiralanana İhtiyaç Duyması Nedeniyle Tahliye

Kiracının Eve Özensiz Davranması

Yeni Malikin İhtiyacı Sebebiyle Tahliye

Yeniden İnşa ve İmar Sebebiyle Tahliye

Tahliye Taahhütnamesine Dayalı Tahliye

Kira Bedelinin İki Kere Gecikmesi Ödenmemesi Üzerine İki Haklı İhtar Nedeniyle Tahliye

Kiracının Veya Eşinin Aynı Yerde Konutunun Olması Nedeniyle Tahliye

Bu durumların varlığı halinde açılacak tahliye davası sonucu ev kiracı tarafından tahliye edilebilecektir.

Kiracı Çıkması için Kaç Ay Önceden Haber Vermeli?

Belirsiz süreli kira sözleşmesi akdedildiyse her 6 aylık kira dönemi sonunda 3 ay içinde bildirim yapılmalıdır.

Belirli süreli kira sözleşmesi varsa belirlenen süre dolduğunda taraflar arasında açık bir anlaşma olmadan kira sözleşmesi devam ederse, kira sözleşmesi belirsiz süreli sözleşmeye dönüşür.

Eğer taraflar arasında açık bir anlaşma varsa kira sözleşmesi sona ermeden 1 ay önce kiracıya fesih bildiriminde bulunulması gerekir. Burada kiracı çıkmaz ise tahliye davası açılabilir.

Konut ve çatılı işyeri kiralarında durum farklıdır. Kira ilişkisi sürse dahi belirli süreli kira sözleşmesi belirsiz süreli kira sözleşmesine dönüşmez.

Burada sözleşme bitiş tarihinden itibaren 1 ay içinde tahliye davası açılabilir.

Kaç Yıldan Sonra Kiracı Çıkarılır?

Kiraya veren kira sözleşmesinin başladığı tarihten 10 yıl geçtikten sonra kiracıyı çıkartabilir.

Ancak 10 yıllık süreyi izleyen her uzayan senenin bitişinden en az 3 ay önce bildirim yapmalıdır.

Ev Sahibi Hangi Durumlarda Kiracıyı Evden Çıkaramaz?

Ev sahibinin kiracıyı sebepsiz çıkarması için sözleşmenin başlamasından itibaren 10 yıllık uzama süresi gerekmektedir.

Eğer kiracı kirayı ödemeyi 2 kere geciktirir ancak kiraya veren 2 haklı ihtar çekmezse kiracıyı evden çıkartamaz.

Eğer ev sahibinin eve ihtiyacı yoksa veya aynı çevrede başkaca bir evi bulunuyorsa kiracıyı ihtiyaç nedeniyle evden tahliye edemez.

Eğer geçersiz bir tahliye taahhüdü varsa yine tahliye taahhüdüne dayalı olarak kiracı evden çıkarılamaz.

Ev Sahibi 5 Yıl Sonra Kiracıyı Çıkarabilir mi?

Kira sözleşmesi 5 yıl uzadıysa kiraya veren kiracıyı haklı sebebe dayanmadan çıkartamaz.

Kiraya veren kira sözleşmesinin akit tarihinden on sene geçtikten sonra sözleşmeyi feshedebilir. Burada genel hükümlere göre süresinde fesih bildirimi yapılmalıdır.

Arsa için Emlak Vergisi Ödenir mi? Arsa için Emlak Vergisi Ödenir mi?

Kira sözleşmesi 5 yılı geçtiyse kiraya veren kira bedeli tespiti için dava açma hakkına haizdir.

Bu davada hakim tarafından bedel belirlenecektir.

Hakim yüzde 25 sınır ile bağlı değildir. Burada değerlendirme emsal kira bedelleri üzerinden bilirkişi marifetiyle yapılacaktır.

Kiracı İstediği Zaman Evi Boşaltabilir mi?

Kira sözleşmesinde belirlenmiş olan kira süresi sona ermeden önce ya da sözleşmede belirlenen fesih dönemi dışında kiralanan evden çıkan kiracının, ev sahibinin taşınmazı yeniden kiraya verebileceği zamana kadar kira sözleşmesinden doğan borcu devam eder. 

Taşınmazı erken tahliye eden kiracının yan ödemeleri (aidat) ve evin kirasını ödemeye devam etmesi gereken süre kanunda belirtilmemiştir. 

Kanunda bu süre için söz konusu taşınmazın yeniden kiraya verilebileceği makul bir süre olarak öngörülmüştür. 

Söz konusu bu makul süreye kira sözleşmesinde yer verilebilir ya da bu süre kira sözleşmesinde yazmıyorsa taşınmazı kiraya veren ve kiralayan arasında ortak bir anlaşmayla belirlenmiş olabilir. 

Eğer bu durumların herhangi birisi söz konusu değilse, söz konusu makul sürenin mahkeme tarafından belirlenmesi gerekir. 

Ev sahibine bildirmek zorunda:

Kiracı belirsiz süreli kira sözleşmesini sona erdirmek istiyorsa, öncelikle yerel adete göre, yerel adetin bulunmaması halinde altı aylık kira döneminin sonu için, 3 aylık fesih bildirim süresine uymalıdır.

Örneğin belirsiz süreli kira sözleşmesi yapan ama ertesi gün bu sözleşmenin menfaatine uygun olmadığına karar veren kiracı, yerel adet yoksa, kira sözleşmesinin başlangıç tarihinden başlamak üzere 6 ay süreyle kira sözleşmesine devam edecektir.

6 ayın tamamlanmasından 3 ay önce de kira sözleşmesini feshedeceğini kiraya verene bildirecektir.

6 aylık sürenin tamamlanmasından sonra kiracı sözleşmeyi feshetmek isterse, yeni 6 ayın sonunda sözleşmeyi feshedeceğini, bu yeni 6 ay tamamlanmadan 3 ay önce kiraya verene bildirecektir.

Evden Çıkmak Kira Sözleşmesini Sona Erdirir mi?

Kira sözleşmesi, kiracının evi/işyerini boşaltmasıyla kendiliğinden son bulmaz.

Kiracının kiraya verene bir bildirimde bulunması ve anahtarları teslim etmiş olması gerekir.

Kiraya veren anahtarları teslim almaktan imtina ederse, kiracı durumu sulh hukuk mahkemesine bildirerek anahtarları mahkemenin gösterdiği yere tevdi etmelidir.

Aksi takdirde kira sözleşmesi geçerliliğini sürdürecektir ve kiraya veren, kiracıdan kira talebinde bulunabilecektir.

Ayrıca TBK m. 334’e göre, kiracı kiralananı ne durumda teslim almışsa, kira sözleşmesinin bitiminde o durumda geri vermekle yükümlüdür.

Ancak, kiracı sözleşmeye uygun kullanma dolayısıyla kiralananda meydana gelen eskimelerden ve bozulmalardan sorumlu değildir.

Editör: TE Bilisim