Doğrusu sorudaki kilit nokta “Hemen” kelimesi. Kiracıyı çıkartma konusunda yanıt vereceğim ama hemen değil, çünkü hiçbir halde kiracı hemen çıkarılmaz.

Şöyle: Kiracının kira bedelini geciktirdiği hallerde kendisine bir ihtarname gönderilir, kira bedelini ödemesi için kendisine otuz gün süre verilir. İşte daha işin başında “Hemen” isteği kayboldu.

Kiracıya verilen otuz günlük ödeme içinde kiracı kirayı öderse tahliye isteme hakkı yok olur. Şayet otuz gün içinde ödemezse işlem devam eder.

Bu halde de temerrüt nedeni ile dava açmak gerekir ki bir dava safhası yaşanacaktır. Bunun da süresi için net bir şey söylenmez, bir sene mi desem, iki sene mi desem, sıkılarak utanarak üç sene mi desem bilemiyorum. İşte sizin hemen aradığınız sonuca böyle ulaşılır. 

Belediye Konut Rayiç Değer Nasıl Hesaplanır? Belediye Konut Rayiç Değer Nasıl Hesaplanır?

Şimdi yukarıda otuz gün içinde ödeme ihtimalinden bahsettim ya, şayet otuz gün içinde ödeme yapılırsa tahliyeyi isteme imkanı yok olmuştu ya. Şimdi mayıs ayını bekleyeceksiniz.

Mayıs veya kira dönemi sonuna kadar bir ay daha ödemeyi geciktirirse önünüzde bir ihtimal daha var olacaktır. Bir ihtarname daha göndereceksiniz.

Bu ikinci ihtar olacak ve iki ihtar da tahliye nedeni olduğundan bir tahliye talep imkanına daha kavuşacaksınız ama… Ama bu da aradığınız acele tahliye olmayacak.

Bu defa da kira yılı sonunu bekleyeceksiniz ve iki haklı ihtar nedeni ile kira yılı sonunda tahliyeyi mahkemeden isteyeceksiniz. 

Editör: Gayrimenkul Gündemi