Konuyla ilgili Türk Borçlar Kanunumuzda bir madde şöyle diyor:

Kiracı, kiralananı sözleşmeye uygun olarak özenle kullanmak ve kiralananın bulunduğu taşınmazda oturan kişiler komşulara gerekli saygıyı göstermekle yükümlüdür.

Kiracının bu yükümlülüğüne aykırı davranması durumunda kiraya veren, konut ve çatılı işyeri kirasında en az 30 gün süre vererek aykırılığın giderilmesi, aksi takdirde sözleşmeyi feshedeceği konusunda yazılı bir ihtarda bulunur.

Konut ve çatılı işyeri kirasında kiracının kiralanana kasten ağır bir zarar vermesi, kiracıya verilecek sürenin yararsız olacağının anlaşılması veya kiracının bu yükümlülüğe aykırı davranışının kiraya veren veya aynı taşınmazda oturan kişiler ile komşular bakımından çekilmez olması durumlarında kiraya veren, yazılı bir bildirimle sözleşmeyi hemen feshedebilir.

Komşuları rahatsız eden kiracı tahliye edilebilir.

Kiracının komşuları rahatsız etmesi halinde, ev sahibi kiracıya bir ihtarname göndermeli ve en az 30 gün süre vererek rahatsızlığın giderilmesini kiracıdan istemelidir.

Ortak Konut Hissedardan Habersiz Kiralanabilir mi? Ortak Konut Hissedardan Habersiz Kiralanabilir mi?

Kiracı verilen süre içerisinde durumu düzeltmezse artık tahliye davası açılabilir.

Kiracıya gönderilecek ihtarnamede, verilen süre içerisinde komşuları rahatsızlık hali sona erdirilmezse tahliye davası açılacağı açıkça belirtilmelidir.

Editör: Gayrimenkul Gündemi