Verileri değerlendiren EVA Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Cansel Turgut Yazıcı, “2024 yılı Şubat ayında gerçekleşen konut satışlarına baktığımızda 93.902 adet konutun satılmış olduğunu görüyoruz. 2023 yılının Şubat ayında gerçekleşen 80.031 adet dolayındaki satış adedine kıyasla yaklaşık yüzde 17,3 oranında artış yaşandı. 

Kıyaslamayı Şubat sonu itibatiyle yapacak olursak; 2024 yılı Şubat ayı sonu itibariyle 93.902 adet konut satıldı. İki yılı kıyasladığımızda bu yıl 2023 yılının aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 17,3 oranında artış yaşandı. 2024 yılı Şubat ayı sonu itibariyle 2023 yılı aynı dönemini kıyaslayacak olursak 2023 yılında yaklaşık yüzde 18 oranında düşüş yaşanmıştı.

İpotekli konut satışları Şubat ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 49,14 oranında azaldı

İpotekli satışlar 2024 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 49,14 oranında azalarak 8.827 adet olarak açıklandı. 2024 yılı Şubat ayında, toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 9,40 olarak gerçekleşti.

2024 yılı Şubat sonu itibariyle baktığımızda gerçekleşen toplam ipotekli konut satışları 2023 yılının aynı döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışlarına kıyasla yaklaşık yüzde 49,14 oranında düşüş gösterdi.

Gayrimenkulünü Kiraya Verene Muafiyet Sağlanmalı Gayrimenkulünü Kiraya Verene Muafiyet Sağlanmalı

2024 yılı Şubat sonu itibariyle baktığımızda gerçekleşen toplam ipotekli konut satışları 2023 yılının aynı döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışlarına kıyasla  yaklaşık yüzde 12,73 oranında düşüş göstermişti. 

2024 yılı Şubat ayı sonu itibariyle gerçekleşen kümüle konut satışlarının içinde ipotekli satışların oranı yüzde 9,40 mertebelerinde gerçekleşti. 2023 yılı Şubat ayında bu oran aynı etkilerden dolayı yüzde 21,69 seviyelerindeydi. 

İlk el konut satışlarının payı yüzde 30,45 olarak gerçekleşti

Bir başka önemli veri de ilk satışlar, 2024 yılı Şubat ayında gerçekleşen ilk el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,8 oranında artarak 28.594 adet açıklandı. 2024 yılı Şubat ayında, toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı yüzde 30,45 olarak gerçekleşti.

İlk elde azalan konut satışlarındaki en büyük etken ilk el üretimlerinde stok miktarının yani yeni yapılan konutun azalması. Toplam satışlar içindeki satış yüzdesi önceki yıllarla benzer olsa da satış rakamlarındaki mutlak değer azalışından ilk el satışları da etkilendi.

2024 yılı Şubat ayı sonu itibariyle gerçekleşen kümüle ilk el konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21,80 oranında artarak 28.594 olarak açıklandı. 2024 yılı Şubat ayı sonu itibariyle toplam konut satışları içinde ilk el satışların oranı yüzde 30,45 civarında seyretti. 2023 yılı aynı döneminde bu oran yüzde 29,33 oranındaydı.

Büyükşehirlerde durum nasıl değişti 

İstanbul, İzmir ve Ankara özelinde bakacak olursak; 2024 yılı Şubat ayı sonu itibariyle kümüle konut satışlarının, 2023 yılı aynı dönemine nazaran İstanbul’da yaklaşık yüzde 8,1, Ankara’da yüzde 11,9 ve İzmir’de ise yüzde 6,3 oranında azaldığı görülmektedir. 

Ocak ayında yabancılara yapılan konut satışları geçen senenin aynı ayına göre yüzde 44,90 oranında azaldı.

Yabancılara yapılan konut satışı 2024 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 44,90 oranında azalarak 1.846 adet açıklandı. 2024 yılı Şubat ayı sonu itibariyle yabancıya satılan kümüle konut adedinin toplam satışlar içindeki oranı yüzde 2,2 oranındadır. 2023 yılı aynı döneminde bu oran yüzde 4,2’ydi. 

2024 yılı Şubat ayında ilk sırayı 659 adet konut satışı ile Antalya aldı. Antalya’yı sırasıyla 691 adet konut satışı ile İstanbul ve 151 konut satışı ile Mersin izledi. 2024 yılı Şubat ayında yine Rusya açık ara konut alımında birinci sırada oldu. 2024 yılı Şubat ayında ülke sıralamasında 395 konut satış sayısı ile Rusya ilk sırayı aldı. İran 200 konut satışı ile ikinci ve 105 konut satışı ile Ukrayna üçüncü oldu. 

Editör: Gayrimenkul Gündemi