Zorlu ekonomik koşullarda yeni mal edinimleri güç hale gelirken sahip olunan varlıkları korumak da önem kazanıyor.

Sigortam.net, ev sahipleri ve kiracıları olası birçok riske karşı koruyan konut sigortasını mercek altına alarak ürünün sanılanın aksine cüzi primler karşılığında sağladığı güvenceye dikkat çekti. Şirket ürünü mercek altına alarak detaylı bilgiler de verdi.

Ev sahibi ve kiracılar için farklı avantajlar 

Ev sahibi-kiracı ilişkilerini düzenleyen mevzuatlar, eve ilişkin bazı yükümlülükleri ev sahibine bazılarını ise kiracıya ait olarak belirliyor. Örneğin bir musluğun su akıtması kiracının sorumluluğundayken tesisat borularındaki sıkıntı, ev sahibinin sorumluluğunda. Bu noktada konut sigortasının iki taraf için sağladığı avantajlar farklılaşıyor. 

Hem ev sahipleri hem de kiracılar konut sigortası yaptırılabiliyor. Ancak bina teminatı yalnızca ev sahiplerine sunuluyor. Kiracılar yalnızca eşya teminatlı bir konut sigortası türü ile eşyaları koruma altına alabiliyor. 

Kiracı olarak yaşanan konutta meydana gelen bir hasarda, konut sahibi, hasarın kiracının ihmalinden kaynaklandığını tespit ederse zararın kiracı tarafından karşılanmasını talep edebiliyor. Böyle bir durumda, kiracının yaptırdığı konut sigortası devreye giriyor ve kendi eşyalarında meydana gelen hasarlarla birlikte kiracı olarak üstlenmeleri gereken sorumluluğa ait masrafları da karşılıyor. 

Tek başına DASK yeterli değil

Ev sahipleri, Zorunlu Deprem Sigortası ile maddi güvence elde ediyor ancak DASK genel şartlarına göre, evin deprem nedeniyle gördüğü hasar poliçe limitleri dahilinde tazmin edilirken enkazın kaldırılması için yapılan masraflar veya evin kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle kira gelirinden mahrum kalma gibi durumlar teminat kapsamında olmuyor.

Buna karşın konut sigortası çok daha geniş bir alanı, kendi seçeceğiniz ek teminatlarla güvence altına alıyor. Kiraya verilmiş evin altyapı sistemlerinde ya da demirbaşlarında oluşabilecek hasar ve arızalar da buna dahil. 

“Keşke dememek için konut sigortası şart”

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Sigortam.net CEO’su Bora Uludüz, “Sigortam.net olarak, ev sahibi ve kiracıların konut sigortası konusunda doğru bilgiye ulaşmalarını ve risklere karşı korunmalarını önemsiyoruz. Konut sigortası, ürün çeşitliliği ve teminat kapsamı bakımından oldukça karmaşık bir dünya.

Kiralara ‘ZAS’ Zammı Gelebilir Kiralara ‘ZAS’ Zammı Gelebilir

Bizim bu noktada üstlendiğimiz misyon, öncelikle bu alanda sigorta bilincinin oluşmasına katkıda bulunarak en uygun teklifleri müşterimize sunmak ve riskli durumlara karşı hane halkının bütçesini güvenceye almak.

Özellikle ihmalden kaynaklı hasar halinde az bilinen ama büyük önem taşıyan ev sahibi-kiracı yükümlülükleri kritik hale gelebiliyor ve kiracının yaptıracağı Konut Sigortası, burada maddi anlamda hayat kurtarıyor. Bu nedenle, sonrasında ‘keşke’ dememek için Konut Sigortası şart” dedi.  

Editör: TE Bilisim