Bankaya Yatırılan Kiranın Havale Ücretini Kim Öder? Bankaya Yatırılan Kiranın Havale Ücretini Kim Öder?

Binalarda ısınma elbette önemli problem, bunun için gerekli önlemlerin alınması lazım. Ancak bunu yaparken ezbere hareket etmemeli. Bazı hallerde bina inşa edilirken gerekli izolasyon yapılmış olabilir.

Bu husus dıştan bakışla anlaşılmaz. Dolayısı ile öncelikle bu konuda inşaat mühendisi bilirkişiden görüş alınması taraftarıyım.

Böyle bir incelemeyi yapacak yetkili, hem gerekli olup olmadığına bakacak hem de gerekli ise izolasyonun türünü tespit edecektir. Böylece ya yetersiz imalat yaptırmamış olacaksınız ya da fuzuli masraftan kurtulmuş olacaksınız.

Size uygun malzeme ve maliyet bildirilecektir. Zira bilirkişi olarak katıldığım keşiflerde iki-üç sene önce yapılmış bina cephesindeki izolasyonların parça parça döküldüğüne tanık oldum.

Böyle bir izolasyon işinin yapımı için blokta kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile karar alması lazım. Binanızın çatı arasındaki taşmalar için önlem alınmasını istemeye elbette hakkınız vardır.

Bunun için kat malikleri toplantısında karar alınmalıdır. Hatta sulh hukuk mahkemesine başvurarak böyle bir izolasyonun acilen yapılması gerekip gerekmediğine dair bilirkişi raporu alınmasını talep hakkınız da vardır.

Bir adım daha ileri gideyim. Böyle bir taşkında dairenizin gördüğü zararın tazminini bağımsız bölüm maliklerinden talep edebileceksiniz.

Daha önce yaşadığınız ve zarar doğuran olay oldu ise buna dair sarf belgelerini ibraz ederek bu meblağın arsa payları oranında kat malikleri tarafından karşılanmasını isteyebilirsiniz.

Editör: TE Bilisim