Milliyet yazarı Prof. Dr. Erol Ulusoy'un yazısında ilgili bölüm:

Kiralananın tahliye edildiğini ispat yükü kiracıya aittir.

Kiralananın tahliye edildiğinin (kiracının kiralananı iade borcunu yerine getirdiğinin) kabul edilebilmesi için, kiralananın fiilen boşaltılması yeterli değildir. Yani kiralanandaki eşyaları alıp gitmek, kiralananı tamamen boşaltmak yeterli değildir.

Anahtarın da kiraya verene teslim edilmesi gerekir. Yöneticiye, kapıcıya, muhtara vs anahtar teslimi yeterli değildir ve hukuki sonuç doğurmaz.

Kiraya veren anahtarı almaktan kaçınırsa, kiracının yapması gereken, mahkemeden bu yolda tevdi mahalli tayinini isteyip, tayin edilecek yere anahtarı teslim etmek ya da Notere teslim ederek teslim keyfiyetini kiraya verene bildirmektir.

Kiracının kiralananı iade borcu, ancak bu şekilde, durumun kiraya verene bildirildiği tarihte son bulur. Aksi takdirde, kiracının, kira sözleşmesinden kaynaklanan yükümlülükleri, anahtar teslimine kadar devam eder.

Bağımsız Girişli İş Yeri Aidat Öder mi? Bağımsız Girişli İş Yeri Aidat Öder mi?

Bu sebeple kiralananı boşaltmanıza rağmen kira ve yan giderleri ödemeye devam etmek istemiyorsanız, mutlaka anahtarı da teslim edin. Teslim ettiğinizi de yazılı delille kayıt altına alın.

Kiralananın tahliye edildiğini ispat yükü kiracıya aittir. Kiracının anahtarın teslim edildiğini bildirdiği tahliye tarihinin kiraya veren tarafından kabul edilmemesi halinde; kiralananın fiilen boşaltıldığını ve anahtarın teslim edildiğini, böylece kira ilişkisinin kendisince ileri sürülen tarihte hukuken sona erdirildiğini kanıtlama yükümlülüğü, kiracıya aittir.

Kiracı, kiralananı kendisinin ileri sürdüğü tarihte tahliye ettiğini ispatlayamazsa, kiraya verenin bildirdiği tahliye tarihine itibar olunur.

Editör: Gayrimenkul Gündemi