Şimdi okuyucumla elbette hemen yanıt vereceğim ama galiba önce düzeltmem gereken bir husus var.

Okuyucum yönetim kurulunda oy kullanacak kimse için soruyu sormuş ama anladığım kadarı ile bu soru yönetim kurulu için değil kat malikleri kurulu için sorulmuş sorudur.

Kat malikleri kurulu başka, yönetim kurulu başka bir kuruldur, biliyorsunuz.

Kat malikleri kurulu tüm bağımsız bölüm maliklerinin toplanması ile kurulur, çoğunlukla yılda bir defa toplanır, yönetim kurulu üç kişiden oluşur ve her zaman toplanabilir.

Dolayısı ile okuyucumun sorusunu kat malikleri kurulu için sorulmuş kabul ediyorum. Kat malikleri kurulunda, bir kat malikinin temsili vekaletname ile olur.

Bu vekaletnamenin noterden hazırlanması gerekmez. Düz beyaz kağıda yazılacak altı imzalanmış hali ile hazırlanan bir vekaletname yeterlidir.

Hatta Yargıtay’ın bir kararında sözlü olarak vekil olduğunu söyleyen birinin toplantıya vekil sıfatı ile katılabileceği kabul edildi ama ben buna fikren katılmıyorum ve vekaleten katılacak kimselerin yazılı vekaletname ile katılması gerekeceğini ileri sürmekteyim.

Apartman onarımı için ise oy birliği ile karar almak gerekmez. Bunun için katılanların çoğunluğunun oyu yeterlidir.

Hatta bazı durumlarda acil bakım ve onarım gereken hasar durumunda kat maliklerinden karar almak bile gerekmez. Yönetici veya yönetim kurulunda bu hasarı gidermek zorundadır.

Editör: TE Bilisim