Kat Mülkiyeti Kanuna göre; “Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.”

Genel kural bu. Yani bağımsız girişi olan dükkan sahibi ya da işleten kişi de; bina içindeki asansör giderini de kapıcı giderini de binanın temizlik giderini de katılmak zorunda.

Ancak binalarda yönetim planlarında bu ve benzeri yerler için alınmış önlemler mevcut olabilir.

Yönetim planlarında, dükkanların asansör giderinden veya kendilerine servis yapmayan kapıcı giderlerinden muaf olduğuna dair hüküm bulunabilir.

Bu hükümler zemin kattaki daireler için asansör giderine katılmayacakları yönünde de olabilir. Bu halde bağımsız bölüm malikleri bu kesime ait ortak gidere katılmaz.

Şayet yönetim planında böyle bir muafiyetten söz edilmemişse dükkan sahibi ya da kiracısı, Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 20’nci madde hükümlerine göre tüm ortak gidere katılmak zorunda. Katılmadıkları takdirde yasal takibe uğrayabilirler. 

Kat Mülkiyeti Kanunu Madde 20: Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça:

a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak;

Kiracı En Kolay Nasıl Evden Çıkarılır? Kiracı En Kolay Nasıl Evden Çıkarılır?

b) Anagayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında Katılmakla yükümlüdür.

c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.

Editör: Gayrimenkul Gündemi