14.05.2024 tarih, 32546 sayılı Resmi gazetede yayınlanan değişikliğe göre daha önce, “yetki belgesi başvurusunun yapıldığı tarihten önceki son beş yıl içinde ön lisans, lisans ve lisansüstü mezunlarının en az altı ay; bunların dışında kalanların ise en az on iki ay emlak danışmanlığı veya sorumlu emlak danışmanlığı yapmış olması, gerekir.” staj şartı maddesi; 

Taşınmaz Ticaretine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi ya da meslek odası kaydı bulunan işletme ve sözleşmeli işletmeler adına, ikinci fıkrada belirtilen kişiler tarafından 31/12/2024 tarihine kadar yapılan yetki belgesi başvurularında 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (d) bendinin (6) numaralı alt bendinde belirtilen mesleki deneyim şartı aranmaz. Bakanlık, bu tarihi altı aya kadar uzatmaya yetkilidir.”bu şekilde değiştirilmiştir.

Yetki Belgesi için Mesleki Deneyim Şartı Aranmayacak Yetki Belgesi için Mesleki Deneyim Şartı Aranmayacak

Konuyla ilgili açıklama yapan İstanbul Emlak Brokerleri Kulübü İşletme Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ulvi Özcan “ Staj şartı zaten işlemeyen bir maddeydi bunun süresi uzatılarak ne yapıldığını ve istendiğini anlayamadım, ancak sağlıklı çalışan bir staj şartının araştırılarak uygulamada kalmasının gerekli olduğuna inanıyoruz.” dedi.

Editör: Gayrimenkul Gündemi