Posta'da yer alan habere göre, ev, arsa, arazi, işyeri gibi milyonlarca gayrimenkul sahibini ilgilendiren emlak vergisinde 2024 yılının ilk taksit ödeme dönemi 1 Mart itibarıyla başladı.

İlk taksit ödemeleri 31 Mayıs’a kadar devam edecek. İkinci taksit ödemeleri ise kasım ayı boyunca yapılacak. İsteyen iki taksiti peşin olarak ödeyebiliyor.

Emlak vergisini, gayrimenkulün maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa taşınmazı malik gibi kullananlar ödemekle yükümlü.

Emlak vergisini zamanında ödemeyen mükellef geciken taksit için gecikme zammı ödemek zorunda. Aylık gecikme zammı yüzde 3.5 olarak uygulanıyor.

NASIL BELİRLENİYOR? 

Emlak vergisi değeri, belediyelerde 4 yılda bir toplanan takdir komisyonlarınca belirleniyor. 2022-2025 yılları emlak vergi değerlerinin hesabında dikkate alınacak olan arsa ve arazi metrekare birim değerleri, 30 Haziran 2021’den önce tespit edilerek karara bağlanmıştı.

İlk yıl herhangi bir artış yapılmadan yeni değerler üzerinden ödeme yapılırken, ara yıllarda ise rayiç bedele yeniden değerleme oranının yarısı ekleniyor.

2024 de ara yıl olduğundan bu yıl da yeniden değerleme oranının yarısı üzerinden hesap yapılacak. Yeniden değerleme oranı yüzde 58.46 olarak açıklanmıştı. Buna göre yüzde 29.23 artış olacak.

Emlak Vergisi Muafiyet Şartları 2024 Emlak Vergisi Muafiyet Şartları 2024

BÜYÜKŞEHIR FARKI 

Yeniden değerleme oranının eklenmesiyle emlak vergi değeri ortaya çıkıyor. Çıkan sonuçta 1.000 liraya kadar olan değer dikkate alınmıyor.

Büyükşehir sınırlarındaki konutlarda ortaya çıkan bu vergi değerinin binde 2’si, büyükşehir olmayan yerlerde ise binde 1’i hesaplanıyor.

İşyerlerine ait değerin büyükşehirlerde binde 4’ü, diğer illerde binde 2’si, arsalarda büyükşehirlerde binde 6’sı, diğer illerde binde 3’ü, arazilerde büyükşehirlerde binde 2’si, diğer illerde binde 1’i hesaplanıyor.

Ödeme esnasında kültür payı adı altında verginin yüzde 10’u kadar da katkı payı tahsil ediliyor.

Türkiye sınırları içerisinde taşınmazı bulunan herkes emlak vergisini ödemekle yükümlü. Bu yıl, 2023 yılında mevcut gayrimenkulü bulunanlar ile 2023 yılında yeni bir gayrimenkul satın alanlar emlak vergisi ödeyecek.

Bu yıl gayrimenkulünü elden çıkaranlar ise bu yıla ait olan verginin tamamını ödemekle yükümlü. Önümüzdeki yıl ödeme yapmayacaklar.

KİMLER MUAF? 

Emlak Vergisi Kanunu’na göre, hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin, gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların, gazilerin, engellilerin, şehitlerin dul ve yetimlerinin Türkiye sınırları içinde brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek meskeni olması (intifa hakkına sahip olunması hali dahil) halinde, bu meskenlerine ait vergi oranları sıfıra iniyor.

Hisse ile bile olsa birden fazla eve sahip olanlar muafiyetten yararlanamıyor. Muafiyetten yararlanmak için belediyeye dilekçe verilmeli. Muaf olduğunu bilmeden ödeme yapanlar ise 5 yıl geriye dönük iade alabiliyor.

BİLDİRİM ŞART 

Bu yıl gayrimenkul alanların ise yılsonuna kadar bulunduğu ilçenin belediyesine bildirim yapması gerekiyor. Tapu tescil tarihi yılın son üç ayında olması durumunda tescil tarihinden itibaren 3 ay içerisinde bildirim yapılabilir. 

Emlak vergi bildirimi için ilgili belediyeye tapu fotokopisi, binalar için yapı kullanma izin fotokopisi, taşınmaz sahibinin iletişim bilgileri, vergi numarası veya T.C. kimlik numarası ile müracaat ediliyor. Bu işlem e-Devlet üzerinden de yapılabiliyor. Süresinde beyan vermeyen mükelleflere usulsüzlük ve vergi ziyaı cezaları uygulanıyor.

ÖDEMELER NEREYE? 

Emlak vergisi borcu olup olmadığını sorgulamak ve teyit etmek isteyenler, bu işlemleri bulundukları belediyelerden veya e-Devlet aracılığıyla belediyelerin online hizmetlerinden öğrenebilir. 

Emlak vergisi taksitleri gayrimenkulün bağlı bulunduğu belediyeye direkt ödenebilir. Belediyelerin hesabının bulunduğu banka şubelerine de ödeme yapılabilir. Ayrıca E-Devlet üzerinden de emlak vergisi online olarak ödenebilir.

Editör: Gayrimenkul Gündemi