Mülkiyet sahiplerinin birçoğu hisseli tapuya sahip oluyor. Anne baba ya da büyüklerden kalmış olan arsa tapuları hisseli tapu olduğu için yıllarca paylaşılamıyor.

Bu durumdan kurtulmak isteyen hisseli tapu sahipleri ise tapularını müstakil tapuya çevirmek istiyorlar.

Hisseli tapunun getirdiği tüm risklerden kurtulmak için müstakil tapuya çevirme işlemini başlatabilirsiniz.

Dairenin, arsanın ya da dükkânın yarısının satış işlemleri sırasında mevcut tapu hisseli tapu olarak görülüyor.

Bu tapuların satışına ise hisseli tapu satışı adı veriliyor.

Arsada bulunan hakkını müstakil tapuya çevirmek isteyen kişilerin arsada söz hakkı olan diğer ortakların hepsinden yazılı olarak izin ve onay alması gerekmektedir.

Parsel bulunan yerlerde 3194 sayılı İmar Kanunu’nda yer alan 18. Maddeye göre gerekenlerin yapılması durumunda çözümü söz konusu olmamaktadır.

Bunun yanında taşıma hissesi bulunan kişiler ise tüm hisselerini 3 kişiye satarak tapuda devir işlemi yaparak müstakil tapu sahibi olmuş olmaktadır.

Hisseli tapuda hisse satılabilir mi?

Hisseli tapu satışlarımda hissedarların ilk olarak ortak tapu sahiplerinden izin alma işlemini gerçekleştirmesi gerekmektedir.

Bunun sebebi ise hissedarların satışta iptal için satış işlemini gerçekleştiren kişiye dava açma hakkı bulunmaktadır.

Satış işlemlerinde anlaşmaya varılmaması durumunda hissedarlardan taşınmaz malın satışı için “İzale-i Şuyu” davası açması mümkün olmaktadır.

Fakat tüm hissedarların ortak kararı neticesinde hissesini satmak isteyen kişiye onay veriliyorsa satış işlemleri de gerçekleştirilebilir.

Yani hisseli tapuda hak sahibi hissesini bu yöntemlerle satabilmektedir.

Editör: TE Bilisim