Özellikle de hisseli tapu alan kişinin mutlaka diğer hisse sahiplerinin onayını ve yazılı iznini almaıs gerekir.

Aksi durumda tapuyu devralan kişi ödemesini yapmış olsa dahi tapu hakkını kaybeder.

Hisseli tapu satışında öncelik daima diğer hisse sahiplerine aittir.

Hisseli tapunun bir başkasına devri sadece diğer hissedarların bu hakkı satın almak istememesi durumunda geçerlidir.

Fuzuli İşgal Nedeniyle Tahliye Fuzuli İşgal Nedeniyle Tahliye

Yapılan son yenilik ile beraber artık günümüzde noterlerde tapu işlemleri yapabilmekte olup, hisseli tapunun noterden devri ve satışı da mümkündür.

Editör: TE Bilisim