14 Mayıs 2024 öncesinde taşınmaz ticaretine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi ya da meslek odası kaydı bulunan işletme ve sözleşmeli işletmelerce 31 Aralık 2024 tarihine kadar yapılan yetki belgesi başvurularında mesleki deneyim şartı aranmayacak.

Ticaret Bakanlığı tarafından kurulan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) altyapı düzenlemelerinde 2. faz çalışmalarında sona gelindi.

Yetki belgesi olmayan ilan girişi yapamayacak

Düzenleme sonrasında yetki belgesiz faaliyet gösteren kaçak işletmeler, portallara ilan girişi yapamayacak.

"Geçen yıl 1 Kasım'da kimlik doğrulama aktifleştirildi"

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altın Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, şöyle konuştu:

31 Ağustos 2023 tarihinde Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte değişikliğe gidilerek başkalarına ait taşınmazların satışına yönelik ilanlara elektronik ortam sağlayan gerçek veya tüzel kişilere kimlik ve yetki doğrulaması yükümlülüğü getirilmiş olup bahse konu düzenlemelerden kimlik doğrulama kısmı 1 Kasım 2023 tarihinde yürürlüğe girdi.

"Düzenlemenin 2. fazı devreye giriyor"

Şimdi ise bu düzenlemenin 2. fazı olan yetki doğrulaması süreci devreye alınacak. Buna göre portallar ilana konu taşınmazın ilan veren üyeye veya bu üyenin gerçek kişi olması halinde birinci ve ikinci derece kan hısımlarına veya eşine ait olduğunu ya da ilanı veren üyenin ilana konu taşınmaz sahibi tarafından yetkilendirildiğini ilanı yayınlamadan önce doğrulayacak.

"Yetki doğrulama e-Devlet entegrasyonu ile yapılacak"

Portalların Ticaret Bakanlığı bünyesinde kurulan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) üzerinden taşınmaz yetki doğrulaması yapacaklarını ifade eden Özelmacıklı, şu bilgileri verdi:

Konut Yatırımı ve Yanlışlar Konut Yatırımı ve Yanlışlar

Taşınmaz malikinin tespitine yönelik olarak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, hısımlık tespitine yönelik ise Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile entegrasyonlar yapıldı. E-Devlet sisteminde oluşturulacak yeni bir yetkilendirme ekranı üzerinden malikin gerçek kişi olması halinde kendisine, tüzel kişi olması halinde ise yetkili temsilcisi olduğu tüzel kişiye ait taşınmazların listelenmesi sağlanacak.

Taşınmazın seçilmesi sonrası yetki belgeli emlak işletmesi ya da sözleşmeli işletmenin yetki belgesi numarası girilerek yetki süresi seçilecek. Portal bu yetkiyi kontrol etmeden ilanı yayınlayamayacak. Bu sayede yetki belgesi olmayan emlak işletmeleri ya da hısımlık durumu olmayanlar ilan giremeyecek.

"Deneyim şartına ilişkin istisnai düzenlemeden faydalanılabilir"

Yapılan düzenleme ile 14 Mayıs 2024 öncesinde taşınmaz ticaretine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi ya da meslek odası kaydı bulunan işletme ve sözleşmeli işletmelerce 31 Aralık 2024 tarihine kadar yapılan yetki belgesi başvurularında mesleki deneyim şartı aranmayacak.

"Emlak işletmeleri, yetki belgelerini alsın"

Emlak işletmelerinin hem EİDS yetki doğrulaması uygulamasının devreye alınması sonrasında ilan verirken herhangi bir sorun yaşamamaları hem de idari yaptırıma maruz kalmamaları adına bahse konu mevzuat değişikliği ile getirilen mesleki deneyim şartına ilişkin istisnai düzenlemeden faydalanarak ivedilikle yetki belgelerini almalarını tavsiye ediyoruz.

Editör: Gayrimenkul Gündemi