Kira sözleşmesi hazırlarken veya imzalarken dikkat edilmesi gerekenler şunlardır:

 1. Tarafların Tanımlanması: Kiracı ve kiralayanın tam adı, kimlik bilgileri, adresleri ve iletişim bilgileri net bir şekilde belirtilmelidir.

 2. Kiralananın Tanımı: Kiralananın tam adresi, cinsi (konut, iş yeri, arsa vb.), alanı, oda sayısı, kat bilgisi gibi özellikleri açıkça belirtilmelidir.

 3. Kira Bedeli: Aylık kira bedeli, kira artış oranı, ödeme şekli (nakit, banka havalesi, eft vb.) ve ödeme tarihi net bir şekilde belirtilmelidir.

 4. Kira Süresi: Kiralamanın başlangıç ve bitiş tarihleri, kiralamanın otomatik olarak yenilenip yenilenmeyeceği veya yenilecekse hangi şartlarla ve hangi süreyle yenileneceği belirtilmelidir.

 5. Depozito: Kiracının ödeyeceği depozito miktarı, depozitonun iade şartları, depozitonun hangi durumlarda kısmen veya tamamen kesilebileceği gibi detaylar sözleşmede yer almalıdır.

 6. Kullanım Şartları: Kiralananın nasıl kullanılacağı, hangi amaçlar için kullanılamayacağı, tadilat yapılıp yapılamayacağı gibi detaylar belirtilmelidir.

 7. Bakım ve Onarım: Kiracı ve kiralayanın hangi bakım ve onarım işlerinden sorumlu olduğu, hangi durumlarda kimin ne yapacağı, bakım ve onarım masraflarının nasıl karşılanacağı gibi konuların açıkça belirlenmesi önemlidir.

 8. Sözleşmenin Feshi: Kiralananın hangi şartlar altında ve nasıl feshedilebileceği, fesih bildiriminin nasıl yapılacağı, fesih sonrası mülkün teslim şartları gibi detaylar belirtilmelidir.

 9. Sigorta: Kiracının ve/veya kiralayanın alması gereken sigorta türleri, sigorta primlerinin kim tarafından ödeneceği, sigorta kapsamı ve süresi gibi detaylar sözleşmede yer almalıdır.

  Arsa Sahipleri Ne Kadar Vergi Ödeyecek? Arsa Sahipleri Ne Kadar Vergi Ödeyecek?
 10. Ek Şartlar ve Maddeler: Tarafların özel anlaşmaları veya ek şartları, anlaşmazlık durumlarında uygulanacak hükümler, kira artışları, özel durumlar vb. konularda ek maddelerin eklenmesi veya var olan maddelerin değiştirilmesi durumunda bu değişikliklerin nasıl yapılacağı belirtilmelidir.

 11. Yasal Hükümler: Kiralananın hangi yasalara tabi olduğu, yasal değişikliklerin nasıl uygulanacağı, yasalara aykırı bir durumda tarafların nasıl hareket edeceği gibi konuların belirtilmesi önemlidir.

Kira sözleşmesi hazırlanırken, tarafların haklarını ve sorumluluklarını koruyan dengeli bir yaklaşım benimsenmeli ve yasal konularda belirsizlik yaşanmaması için bir hukuk danışmanına başvurulması önerilir.

Editör: Gayrimenkul Gündemi