Kira sözleşmesi nedir?

Kira sözleşmesi evlerini kiraya verenin ve evi kiralayan tarafların haklarını korumak amacıyla zorunlu olarak yapılması gereken yazılı sözleşmelerdir.

Miras Paylaşımında Kural Değişti Miras Paylaşımında Kural Değişti

Kiraya veren taşınmaz sahibi ile bu taşınmazı kiralamak üzere anlaşan taraflar söz konusu sözleşme ile kiralama koşulları ve kiralama ücreti gibi kriterlerini belirler.

Kira sözleşmesi nasıl yapılır?

Kira sözleşmesi kiracı ve ev sahibi arasında kiraya verilen mülkün kime kiralandığı kira tutarının ne kadar olduğu, mülkün hangi tarihler arasında kiraya verildiği gibi hususların yer aldığı sözleşmedir.

Bu sözleşme mülk sahipleri kira sözleşmesi örneklerini temin ettikten sonra istedikleri kritalleri doldurarak ve sonrasında da noter onayı alınarak mülkü kiralamış olur. İşte, kira sözleşmesinde yer alan bilgiler:

Kiralama Bilgileri

Kiralama sürecinde doldurulması gereken en önemli yer, kiralanacak olan mülkün cinsi, adresi, mülk sahibi ile kiralanacak yerin adresi ve iletişim bilgileri, kiralama sürecinin başlangıcı ve bitişi ile birlikte kira bedelini içerir. Bu bilgilerin eksiksiz bir şekilde doldurulması önemlidir.

Demirbaşlar

Kiralama işlemi sırasında, kiralanan mülkle birlikte sahiplenilen demirbaşlar da belirtilmelidir. Bu demirbaşlar arasında kombi, elektrik ve su sayaçları yer alırken, aynı zamanda aidat bilgileri, depo ve posta kutusunun anahtarları gibi bilgiler de yazılmalıdır.

Genel Koşullar

Kiralanan mülke dair genel koşullar ise maddeler halinde belirtilmelidir. Bu koşullar arasında yapılacak tadilatlar, kiranın yatırılacağı banka hesabı gibi unsurlar bulunabilir. Sözleşme ikişer nüsha olarak çıktı alınmalı, bir nüsha kiracıda diğeri ise mülk sahibinde saklanmalıdır.

Kira sözleşmesi imzalanırken dikkat edilecek şeyler nelerdir?

Sözleşmede kira zammının ne zaman ve hangi oranda yapılacağı belirtilmelidir.

Sözleşmedeki kimlik bilgilerinin eksik doldurulmaması önemlidir. Mülk sahibi ve kiracının TC kimlik numarası, adı ve soyadı gibi bilgiler kira sözleşmesinde yer almalıdır.

Kiralanan mülkün bulunduğu adres, kat ve daire numarası, sözleşmede açık bir şekilde geçmelidir.

Sözleşmenin her sayfası kiracı ve mülk sahibi tarafından imzalanmalıdır. İmzasız belgeler, gelecekte belgenin gerekli olduğu zamanlarda işlevsiz sayılabilir.

Kira sözleşmesinde kiranın hangi tarihlerde ve hangi banka hesabına yatırılacağı bilgisi geçmelidir.

Aynı şekilde depozito ile ilgili detaylar, kira sözleşmesinde ayrıntılı olarak yer almalıdır. Bu detaylar, depozitonun niçin alındığını ve hangi şartlarda geri ödeneceğini belirtmektedir.

Kiracının evi teslim alırken tüm demirbaşları incelemesi gerekir. Bozuk ya da yıpranmış demirbaş bilgisinin kira sözleşmesinde yer alması şarttır. Aksi halde kiracı evden çıkarken bozuk demirbaşlardan sorumlu tutulabilir.

Editör: Gayrimenkul Gündemi