Kiralanan evde yapılan tadilat masrafları kiracılar ile ev sahipleri arasında sorun çıkmasına neden oluyor. 

Ev sahipleri, yapılanlar zorunlu tadilat nedeniyle kiraya verdikleri evlerinin ücretinden kesinti yapılmasını istemezken, kiracılar ise daha yaşanılabilir bir evde oturmak istiyor. 

ZORUNLU TADİLAT MASRAFI EV SAHİBİNE AİT

Elektrik tesisatı, su tesisatı ve doğal gaz hattından kaynaklanan masraflar zorunlu masraflar arasındadır.

Zorunlu tadilat masrafları, kiralananın kullanımını temin etmeye yönelik olduğu için kural olarak ev sahibine aittir. 

Ancak taraflar, kira sözleşmesi ile bu durumun aksini kararlaştırabilirler. Bu yönde bir anlaşma varsa zorunlu tadilat masraflarından kiracı sorumlu olur.

Zorunlu tadilat masrafları kural olarak ev sahibine aittir.

Ev sahibinin bu borçlardan sorumlu olabilmesi için kiracı tarafından usule uygun olarak bilgilendirilmesi gerekir.

Ev sahibinin bu masrafları karşılamaması durumunda kiracı, zorunlu masrafları yapıp ortaya çıkan masrafı ev sahibinden talep edebilir.

Bu tür durumlarda vekaletsiz iş görme hükümleri uygulanır. Yapılan masrafların zorunlu olması gerekir. Kiracı, lüks masrafları ev sahibinden isteyemez.

Yine kira sözleşmesinde, kiracının yaptığı zorunlu masrafların istenemeyeceği belirtilmişse, kiracı yaptığı masrafları da isteyemez.

EV SAHİBİNE HABER VERMEK ŞART

Kiralanan taşınmazda yapılması gereken zorunlu tadilatların ev sahibine bilgi verilerek yapılması gerekir.

Haber vermeksizin yapılacak tadilatlarda ev sahibinin masraflardan sorumlu olması mümkün olmayacaktır.

Ancak aciliyeti olan bir tadilat söz konusu olduğunda, tadilatın yapılarak ev sahibine sonradan bildirilmesinde bir sakınca yoktur. 

Kiraya veren kendisine sonradan haber verilen tadilatın masraflarına katlanmak durumundadır. 

Örneğin, evin su tesisatının kiracının kusuru olmaksızın patlaması halinde, aciliyeti olan bir zarar meydana geldiğinden önce tadilat yapılması ve ardından ev sahibine durumun bildirilmesi mümkündür.

Bu durumda kiraya veren tesisatın onarım masraflarına katlanmak durumunda kalacaktır.

TADİLAT MASRAFLARI KİRADAN DÜŞÜLEBİLİR Mİ?

Borçlar Kanununun 308. maddesine göre gayrimenkul sahibi, kiracının bir kusuru olmadığını ispat etmediği müddetçe evde çıkan tamir masraflarını karşılamakla yükümlüdür.

İlgili kanunun 306. maddesine göre kiracı, evde meydana gelen arızanın belirli bir süre içerisinde tamir edilmesini gayrimenkul sahibinden talep edebilir.

Gayrimenkul sahibi, evde ortaya çıkan ayıbın tamirini sağlamazsa kiracı bunu gerçekleştirir. Tamirata dair fatura, ev sahibine iletilir ve masraflar kira bedelinden düşülür.

Apartman yönetimi tarafından yapımına karar verilen binanın yenilenmesine ilişkin mantolama, izolasyon gibi işlemlerin masrafını da gayrimenkul sahibinin ödemesi gerekmektedir.

Kiracı bu masrafları ödeyerek kira bedelinden düşebilir.

Depozito Ne Kadar İade Edilir? Depozito Hesabı Nasıl Yapılır? Depozito Ne Kadar İade Edilir? Depozito Hesabı Nasıl Yapılır?

Editör: TE Bilisim