Tapu, gerçek ve tüzel kişilerin bir taşınmaz üzerinde sahipliklerini gösteren resmi bir evraktır.

Bir arsa, konut veya benzeri gayrimenkulün tek bir sahibi olabileceği gibi birden çok kişi bu gayrimenkule ortak da olabilirler. Bu durumda "hisseli mülkiyet" ve "hisseli tapu" dan söz edilir.

 Genellikle hisseli tapuya bir kimsenin ölümü üzerine geride miras bıraktığı gayrimenkulün, mirasçılarının bu taşınmazda "hisseli malik" olmaları sebebiyle rastlanır.

Artık ölen kişi tek tapu sahibi olarak yoktur. Onun yerine hukuken birden çok mirasçı bu taşınmazda "hisseli tapuya" sahiptir.

 Hisseli Tapu Tek Tapuya Nasıl Çevrilir?

 İşte hisseli tapunun tek tapuya dönüştürülmesi istendiğinde nasıl bir yol izlenmesi gerektiği sorunu ile karşı karşıya kalınmaktadır. Yasal düzenlemelere göre birkaç seçenek mevcuttur. Buna göre:

Kira Sözleşmesi Nasıl Yapılır? Kira Sözleşmesi Nasıl Yapılır?

Taşınmazda hissesi bulunanların hepsi tüm hisselerini 3.kişiye satarak tapuda devir ederler. Bu durumda yeni malik tek tapuya sahip olur.

Taşınmazın hisseli malikleri kendi aralarında bir kimseye hisselerini satarak tapuda devir ederler ve böylece bütün hisseleri satan olan hissedar bu taşınmazın tt tapu sahibi olur.

Editör: Gayrimenkul Gündemi