Yasalarımıza göre kiracının ölmesi durumunda ölen kiracı ile birlikte aynı konutta oturanlar sözleşmeye ve kanun hükümlerine uymak kaydı ile kira sözleşmesini sürdürebilir. Ölümün yaşayanlara etkisi kira açısından budur. 

Kira sözleşmesi yapan kişi öldüğü gerekçesi ile evde birlikte oturan yakınlarının tahliyesi istenemez.

Peki kiracı ile aynı evde oturmamış, sonradan gelmiş kişiler için durum nedir?

Ölen kiracı ile birlikte konutta oturmamış sonradan gelip yerleşmiş ise (ölen kiracının ayrılmış eşi, çocuğunun eşi gibi) kiracı sıfatı kazanmaz.

Sonradan gelen kişi kiracılık sıfatını taşımadığı için kiracılar için talep edilen tahliye nedenleri tatbik edilemez. Fuzulen evi işgal eden biri olarak tahliyesi istenir.

Fuzuli İşgal Nedeniyle Tahliye Fuzuli İşgal Nedeniyle Tahliye

Bu halde de kira sözleşmesi söz konusu olmayacağı için kira dönemi itibarıyla belli şartlara uyarak tahliye davası açma zorunluluğu yoktur.

Bu kişiden fuzulen işgal ettiği evden mahrum kalınan kira bedeli kadar tazminat istenir.

Editör: Gayrimenkul Gündemi