Haber Global'den Sibel Gülersöyler'in haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kayıt dışılıkla mücadele kapsamındaki çalışmaları sürüyor.

Düzenlenen vergi paketine göre, meskenlerini kiraya verenlerin bu bedeli elden ödemeleri önlenecek.

Eğer kiracı ödemesini elden yapıyorsa ona da özel usulsüzlük cezası kesilecek ancak kiracı bu durumu idareye bildirirse ceza kesilmeyecek. Kural, iş yeri kiralamalarında da geçerli olacak.

KİRACILAR NE YAPMALI?

Maliye'nin bu yöntemine göre kiranın banka hesabı ya da posta çeki ile yapılması şart.

Konut Fiyatları Enflasyona Yenildi Konut Fiyatları Enflasyona Yenildi

Kiracıların elden ödeme yapmaları durumunda suçlu sayılıp sayılmayacaklarını değerlendiren Avukat Sinan Keskin, mülk sahipleri açısından mevcut durumda, bankadan yapılmayan kira tahsilatları için zorunluluklara uymayanlara her bir işlem için bu işleme konu tutarın yüzde 5'i tutarında özel usulsüzlük cezası kesilebileceğini belirtti.

Keskin, "Mülk sahipleri açısından şu an için uygulanabilen ezalar, kiracılar açısından da Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hazırladığı vergi paketiyle, kayıt dışı ekonomiyle mücadele için kira gelirleriyle ilgili önemli düzenlemeler getiriyor.

Kiracılardan elden ödeme talep edildiğinde Maliye'ye bildirimde bulunmaları gerekiyor.

HEMEN MALİYE'YE BİLDİRİN

Bu amaçla elden kira ödemelerinde kiracılara da özel usulsüzlük cezası kesilebilecek" diyerek açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Asgari 7 bin 500 TL, azami 20 milyon TL olmak üzere elden ödenen bedelin yüzde 10'u oranında hem mülk sahiplerine hem de kiracılara ceza kesilebilecek.

Mülk sahipleri, kiracılara kira bedelini elden ödemeyi şart koşarsa, bu durumda kiracıların cezai sorumluluktan kurtulmak için önünde çeşitli seçenekler bulunuyor.

Elden ödeme yapıldığına dair Maliye'ye bildirimde bulunabilirler. Bu bildirim sayesinde cezadan muaf tutulurlar. Kira bedelini PTT aracılığıyla adreste ödemeli olarak gönderebilirler.

Kiracılar, ev sahibinin banka hesabını paylaşmaması durumunda ise Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak kiranın yatırılacağı hesap numarasının belirlenmesini isteyebilirler."

Kiracıların ödeme yaptıktan sonra İBAN'da açıklama yazmaları önemli.

İSPAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ KİRACIDA

Avukat Kevser Yıldırım, kiracı-ev sahibi ilişkilerindeki ispat yüküne dikkat çekerek, "Hukuk Muhakemeleri Kanunu(HMK)'nun ispat yükünü düzenleyen 190. maddesine göre, kanunda özel bir düzenleme bulunmadıkça, iddia edilen vakıaya bağlanan hukuki sonuçtan kendi lehine hak çıkaran tarafa aittir.

Kural olarak; kira bedelinin ödendiğinin ispat külfeti kiracıya aittir. HMK’nın 200. Maddesi uyarınca belirlenecek senetle ispat sınırının üzerindeki miktarlarda kiracı ödediği bedeli senetle ispat etmek zorundadır.

Kiracı, kiralananın yer için talep edilen kira bedeli toplam miktarını senetle ispat sınırının üzerinde olması durumunda kira borcunu ödendiğini yazılı belge ile ispat etmelidir" şeklinde konuştu. 

23 BİN 450 TL RAKAMINA DİKKAT

2024 yılı için senetle ispat zorunluluğu sınırının 23 bin 450 TL. Bu miktarın üstünde kalan bedellerde yazılı delille ispat zorunluluğu olduğundan, elden ödenen kira bedeli için yazılı bir delil sunma görevinin kiracıda olduğuna dikkat çeken Yıldırım, "Bu bedelin altında kalan miktarlarda da tanıkla ispat söz konusu olsa dahi, tanık takdiri bir delil olup kesin delil değildir.

Bu sebeple en doğru yol, kiracının banka üzerinden ödeme yapması ve yaptığı ödemenin hangi aya ve hangi adresli kiralanan yere ait olduğunu açıkça belirtmesidir. Zira kira borcunun ödendiğine dair ispat yükü kiracıdır. Kiracı bu şekilde ispat edemezse, kira bedelini ödememiş gibi dava karara bağlanabilir" dedi.

Editör: Gayrimenkul Gündemi