Bir gayrimenkulde hissedar olan biri kiracı değildir. Bu yerde malik sıfatı ile oturur. Çünkü kendisi bu yerin sahipleri arasındadır. Malikin malını kullanma hakkı vardır.

Kiracı Ara Zammı Kabul Etmek Zorunda mı? Kiracı Ara Zammı Kabul Etmek Zorunda mı?

Ancak kullanamayan diğer ortaklar olsa olsa, bu yerde oturandan kullanma bedeli (ecrimisil) talep ederler.

Bu gayrimenkulün satışı için tüm hissedarların satışa katılması gerekir. Ancak dairede oturan mirasçı satışa karşı ise ortaklar kendi hisselerinin satışını yapabilirler.

Bu durumda değer kaybı düşünülür, bir de satın alan kişi, satışa katılmayan ortağın satışın iptalini talep edebileceği ihtimalini düşünür. Bu da satışta önemli ölçüde değer kaybına neden olur. Dolayısıyla daha mantıklı çözüm ortaklığın giderilmesi talepli dava açmaktır.

Editör: Gayrimenkul Gündemi