Doğrusu son günlerde kiracı ile kiralayan ilişkisi kadar yaygın bir konu da banka borçları. Ya bankadan kredi kullanılmış geri ödeme yapılmamıştır veya bol bol kullandığımız kredi kartları ile alışveriş yapılmış, geri ödeme yapılmamıştır. Bu nedenle icra dairelerinde dosya sayısı çok yüksek seviyelerdedir. Okuyucumun durumu da bunlardan biri.

Evet borç ödenmediği hallerde borçlu aleyhine icra takibi yapılır ve takip kesinleştiğinde malvarlığına haciz tatbik edilir. Okuyucumun durumunda ise sahibi bulunduğu gayrimenkule haciz tatbiki ve sonrasında alacağın tahsili için satışı söz konusu olur.

Alınan Evdeki Kiracı Nasıl Çıkarılır? Alınan Evdeki Kiracı Nasıl Çıkarılır?

Ancak hisseli gayrimenkullerde haciz sadece borçlunun hissesine tatbik edilir ve tahsil için borçlunun hissesi satılır. Yani okuyucumun olayında şayet sahibi oldukları eve haciz gelecek ise haciz okuyucumun hissesine koyulacak ve gerektiğinde kendi hissesi satılacaktır.

Ancak burada okuyucumun sıkıntısı bu evde annesinin oturuyor olması. Evet anne oturmaya devam edebilir ama ortaklıktan kaynaklanan bazı problemler yaşanabilir. Örneğin okuyucumun hissesini alan kişi bu yere ortak olduğu için ortaklığın giderilmesi davası açabilir ve bu halde evin tümü itibariyle satışı söz konusu olur.

Evet satışta anneye düşen hisse oranında satış bedeli kendisine ödenir ama bu bedel annenin barınma ihtiyacını giderir mi? Veya yeni ortak, anneden kendi hissesi oranında ecrimisil talep eder mi? Yani anlatılan olay sadece okuyucumun hissesinin satışı ile bitmeyebilir, sonrasında bazı hukuki problemleri de beraberinde getirebilir.

Editör: Gayrimenkul Gündemi