Kiracının okuyucumun anlattığı nedenlerle tahliyesi için, kendisine otuz gün süre verilmesi ve verilen bu sürenin içinde ödeme yapılmaz ise sözleşmenin feshinin talep olunacağının belirtilmesi lazım.

Bu husus tamamlandıktan ve tebliğinden itibaren otuz gün beklendikten sonra halen ödeme yok ise tahliyeyi talep mümkün olur. Şimdi burada dikkatinizi çekmek istediğim husus tebliğinden itibaren otuz gün bekleme hususudur.

Otuz günün başlangıcı tebliğ tarihidir. Dolayısıyla daha önce gönderilmiş ama tebliğ olunmamış bildirimler geçerli değildir. Buna göre okuyucumun anlattığı hususta gönderilen önceki temerrüt ihtarları tebliğ olunmadığına göre hesaplama o tarihlerden itibaren yapılmaz.

Miras Paylaşımında Kural Değişti Miras Paylaşımında Kural Değişti

Hesap tebliğ tarihinden itibaren yapılır. Tebliğ ise Tebligat Kanunu hükümlerine göre bir şekilde yapılacaktır. Köşemi izleyen diğer okuyucularım için de bir açıklama yapayım.

Böyle bir temerrüt ihtarında, kiracı otuz günü geçirdikten sonra ödeme yapsa bile tahliyeyi talep hakkını bertaraf edemez. Kiraya veren yine tahliyeyi talep edebilir ve sonuç alabilir.

Editör: Gayrimenkul Gündemi