Posta'da yer alan habere göre, miras gayrimenkullerde iki ihtimal söz konusu. Miras ya halen elbirliği mülkiyeti ile kalmış veya paylı mülkiyete geçilmiş ve paylar belirlenmiştir.

Buna göre iki ihtimali değerlendirirsek, şayet gayrimenkuller babalarının vefatında olduğu gibi kardeşlere kaldı ise ortaklık durumu elbirliği mülkiyetidir.

Alınan Evdeki Kiracı Nasıl Çıkarılır? Alınan Evdeki Kiracı Nasıl Çıkarılır?

Bu durumda gayrimenkullerin kiralanması, tahliyesi, kiraların tahsili gibi hukuki ilişkilerde tüm ortakların birlikte hareket etmeleri mecburidir.

Ortaklardan birinin veya bir kısmının kiraya vermiş olması halinde bu kira sözleşmesi geçersizdir.

Dolayısıyla geçersiz kira sözleşmesi ile binaya giren kiracının sözleşmesi geçersiz olacağından bu durumda olan hissedarlar bu yerin boşaltılmasını talep edebilecekleri gibi geçmiş dönem mahrum kalınan kira bedeli kadar tazminat talep hakkına sahiptirler. Ayrıca talep tarihine kadar kira toplayan kardeşlerden de hisselerine düşen meblağı talep hakları olacaktır.

İkinci ihtimal, payların tapuya tescili ile paylı mülkiyete geçilmiş ise;

Bu halde de kiralama, tahliye vs. gibi işlemler için ortakların sayı ve hisse itibarıyla çoğunluğu ile işlem yapılması mecburidir.

Kiraya verme işi sayı ve arsa payı çoğunluğu ile yapılmamış ise yukarıda işlemler uygulanır.

Şayet kiraya veren kardeş, sayı ve hisse çoğunluğunu sağlıyor ise bu halde yapılan kira sözleşmesi geçerlidir.

Bu halde kiracının sözleşmenin geçersizliği iddiası ile tahliyesi istenemez ama kira bedeli tahsil eden kardeşlerden hisselerine düşen meblağın kendilerine ödenmesi talebinde bulunulabilir.

Editör: Gayrimenkul Gündemi