Kat Mülkiyeti Kanununun 35. maddesi site yönetiminin görevlerinin nelerden ibaret olduğunu düzenlemiştir:

İlgili maddenin ilk fıkrasının (b) bendinde “anagayrimenkulün gayesine uygun olarak kullanılması, korunması, bakımı ve onarımı için gereken tedbirlerin alınması” görevler arasında sayılmıştır.

Aynı fıkranın (h) bendinde benzer bir düzenleme ile “anagayrimenkulün korunması ve bakımı için Kat Maliklerinin yararına olan hususlarda gerekli tedbirlerin, onlar adına alınması” da sayılmıştır.

Kat Mülkiyeti Kanununun 38. maddesi uyarınca ise “Site Yönetimi, Kat Maliklerine karşı aynen bir vekil gibi sorumludur”.

Gerek Yargıtayın emsal kararları gerekse daha önce yaşanan benzer olay yöneticilerin bu konuda kesinlikle dikkat etmeleri gerektiğini net bir biçimde ortaya koyuyor.

EMSAL YARGITAY KARARI

“Site İçerisinde Bulunan Konutlara Hırsız Girmesi Sonucu Oluşan Maddi Kayıptan, Gerekli Önlemleri Almayan Site Yönetimi ve Güvenlik Şirketi Sorumludur.”

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2016/12054 Esas 2017/10564 Karar 01.11.2017 T.

YARGITAY 13. Hukuk Dairesi

Esas No: 2016/12054

Karar No: 2017/10564

Karar Tarihi: 01.11.2017

Tahliye Taahhüdüne Karşı Kiracı Hakları Tahliye Taahhüdüne Karşı Kiracı Hakları

Maddi tazminat davası, herhangi bir nedenle haksız yere uğranılan bir maddi zararı gidermek amacıyla açılabilir. Tazminat davaları, genel olarak haksız fiilden doğacak durumlarda istenebilir. Haksız Fiil nedeniyle ortaya çıkan zarar, zararı veren kişi tarafından giderilmelidir. İşbu kural 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunumuzun 49. Maddesinde şu şekilde düzenlenmiştir; “Kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür. Zarar verici fiili yasaklayan bir hukuk kuralı bulunmasa bile, ahlaka aykırı bir fiille başkasına kasten zarar veren de, bu zararı gidermekle yükümlüdür.”

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2016/12054 esas, 2017/10564 karar, 01.11.2017 tarihli ilamında site içerisinde bulunan konuta hırsız girmesi ve ziynet eşyalarının çalınması sebebiyle gerekli önlemleri almayan site yönetimi ve güvenlik şirketini 51.915 TL maddi tazminat hükmündeki ilk derece mahkemesinin kararını onamıştır.

MAHKEME VE YARGITAY SİTE VE APARTMAN YÖNETİMLERİNİ SORUMLU TUTUYOR

İstanbul’da bir sitede gerçekleşen olayda kat maliklerinden birisinin evine hırsız girmesi sonucunda altınları çalındı. Bu olay sonrasında kat maliki sitedeki güvenlik zafiyetini gerekçe gösteren kat maliki olaydan dolayı site yönetiminden ve sitenin güvenliğini sağlayan güvenlik şirketinden şikayetçi oldu.

Site yönetimine ve güvenlik şirketine tazminat davası açan kat maliki, Tüketici Mahkemesi’nden hem maddi hem de manevi tazminat talep etti. Mahkeme kat malikinin bu talebini yerinde görerek site yönetimini maddi tazminata mahkum etti. Ancak site yönetimi davayı temyiz ederek Yargıtaya taşıdı.

Yargıtay 13. Hukuk Dairesinde görülen davada, bu konuda emsal bir karar verildi. Site yönetiminin temyiz talebini reddeden Yargıtay, mahkeme tarafından verilen kararı onadı. Yargıtay siye yönetimini, “yeterli güvenlik önlemi almadığı” gerekçesiyle hırsızlıktan sorumlu tuttu.

Editör: Gayrimenkul Gündemi